Kapitał stały - strona 396

Rynek kapitałowy - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

kapitału, ponieważ kapitał zaangażowany jest na dłuższy okres czasu. Kapitałem więc będzie pożyczka...

Polska w procesie integracji - Budżet

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kostrzyński
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

z bankami. Spółdzielcze nie spełniały warunków. Okres przejściowy, aby się połączyć lub zebrać kapitał...

Ekonomia - Rynek kapitałowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

, pomieszczeń, pracowników. Właściciele firmy postanowili zdobyć brakujący kapitał poprzez giełdę papierów...

Ćwiczenia - geneza kryzysu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

gospodarczego porównywanego do kryzysu stulecia z 1929. Kapitał ratunkowy pochodził m.in. z rezerw walutowych...

Ekonomia-ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

). Kapitał tych organizacji jest pożytkowany na działalność gospodarczą, a nie na charytatywną. Ranking...

PRZYGOTOWANIE ESEJU - KULTURY

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Elżbieta Orłowska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952

), czynnik gospodarczo-kulturalne (poziom techniki, wiedza, kapitał, komunikacja), Czynnik polityczny...

Kapitał intelektualny - wykład 5, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

do nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych Kapitał intelektualny obejmuje: strategię i pomiar...

Biznes międzynarodowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Agnieszka Piasecka-Głuszak
 • Biznes Międzynarodowy
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3430

w wielu krajach Stała gotowość w dostawcach Dokonywany nieregularnie bądź w małych dostawach Konieczna dobra...