Kapitał stały - strona 308

Projekt dla firmy ExtraNet-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Zamojski
 • Niezawodność i diagnostyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

. KAPITAŁ OBROTOWY NETTO = (gotówka w kasie i na rachunkach bankowych + należności + zapasy) - (zobowiązania...

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji

 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
 • dr Izabela Seredocha
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2338

i zewnętrzna pracowników 7) umiędzynarodowienie zarządzania kadrami. Kapitał ludzki - jest nim wiedza...

Biznes plan - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

kosztu kapitału oraz dźwigni finansowej; harmonogram spłaty rat kapitałowych i odsetkowych zarówno...

Zadania2010 obligacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 868

czteroletnie obligacje kuponowe o wartości nominalnej 5000 zł i stałym oprocentowaniu kuponowym wynoszącym 15...

Organizacje oparte na wiedzy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1848

- praca, kapitał, ziemia) jest przyjęcie, że wiedza jest podstawowym czynnikiem wytwórczym w sensie...

Finansowanie deficytu budżetowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Bielawska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2226

nie interweniują na rynku walutowym, finansowanie deficytu kapitałem zewnętrznym nie powoduje wzrostu podaży...