Giełda papierów warto_ściowych w Warszawie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełda papierów warto_ściowych w Warszawie - wykład - strona 1 Giełda papierów warto_ściowych w Warszawie - wykład - strona 2 Giełda papierów warto_ściowych w Warszawie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

………………………………………………
……………….
………………………………………
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
SPIS TREŚCI
WSTĘP 3
1. Inwestycje i papiery wartościowe 4
1.1. Zakres inwestycji i rzadkości 4
1.2. Charakterystyka papierów wartościowych 5
1.3. Giełda papierów wartościowych 6
1.4. Warszawska giełda papierów wartościowych 9
ZAKOŃCZENIE 15
BIBLIOGRAFIA 16
Wstęp
Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej na początku lat dziewięćdziesiątych przyniosło poważne zmiany w polskim systemie ekonomicznym. Efektem tych zmian było m.in. postanowienie i rozwój rynku kapitałowego. 16 kwietnia 1991 roku rozpoczęła działalność Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która zajęła się organizacją obrotu papierami wartościowymi.
Każdy następny rok przyniósł ważne dla jej rozwoju zmiany. Zwiększała się liczba spółek giełdowych, kapitalizacja, sesje były coraz dłuższe, zwiększała się także ich częstotliwość. Z dnia na dzień coraz to więcej osób uczestniczy w rozrywkach giełdowych, inwestuje swoje pieniądze w papiery wartościowe.
Celem niniejszej pracy jest prezentacja zasad funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Rozdział pierwszy pracy poświęcony jest wyjaśnieniu podstawowych terminów związanych z rynkiem. Omówiono w nim także definicje podstawowych instrumentów finansowych oraz instytucję Giełdy Papierów Wartościowych.
W pracy wykorzystano bibliografię oraz opracowania przez Giełdę Papierów Wartościowych. Rozdział 1. Inwestycje i papiery wartościowe
Zakres inwestycji i rzadkości
Jednym z fundamentalnych pojęć ekonomii jest pojęcie rzadkości dóbr. „Rzadkość, określenie przyjęte na oznaczenie ograniczonych rozmiarów zasobów czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału); rzadkość zasobów powoduje konieczność podejmowania decyzji ekonomicznych dotyczących wyboru zasobów i ich produkcji do wytwarzania określonych dóbr”

(…)

… wartościowych będące istotnym elementem rynków kapitałowo-pieniężnych.
Giełda papierów wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną, która została zawiązana jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Za Skarb Państwa działają Minister Finansów i Minister Przekształceń Własnościowych. Aktualnie Skarb Państwa jest nadal głównym ale nie jedynym akcjonariuszem giełdy.
Celem tej spółki jest prowadzenie działalności…
…. Natomiast regulamin giełdy określa rodzaje transakcji zawieranych na giełdzie, a także sposób ustalania i ogłaszania kursów, system ewidencji i rozliczenia transakcji giełdowych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa w oparciu o ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Pod nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Giełda jest spółką akcyjną posiadającą 50 akcjonariuszy w tym Skarb Państwa oraz banki i domy maklerskie.
Tradycje rynku kapitałowego w Polsce sięgają roku 1817, kiedy to powołano do działania pierwszą w Warszawie Giełdę Kupiecką. Swoją działalność w obecnej formie rozpoczęła 16 kwietnia 1991 roku., od początku organizując obrót papierami wartościowymi według najnowszych wzorców - w formie elektronicznej. Podstawy prawne działania giełdy…
… rachunek. Ich rola to gotowość przeprowadzenia transakcji w każdej chwili. Podają oni oferty cenowe kupna i sprzedaży. Można powiedzieć, że dbają o płynność rynku. Podstawowymi charakterystykami papierów wartościowych, którymi obraca się na giełdzie, w szczególności akcji, są kursy, tzn. ceny giełdowe. Występują dwa zasadnicze sposoby ustalania kursów akcji, prowadzące w konsekwencji do dwóch rodzajów…
… obrocie na rynku pierwotnym wynosi 20% ogółu akcji bądź minimalna wartość akcji sprzedawanych w publicznym obrocie wynosi 20 mld zł;
duże rozproszenie własności akcji;
udostępnienie informacji o sytuacji finansowej i perspektywach rozwoju firmy emitującej akcje (np. w postaci prospektu emisyjnego).
Uczestnikami giełdy warszawskiej są tzw. członkowie giełdy. Są to domy maklerskie, zatrudniające maklerów…
… są elektronicznie, w komputerowym systemie giełdowym.
Pierwsza sesja Giełdy Warszawskiej odbyła się 16 kwietnia 1991 roku. W momencie rozpoczęcia działalności na giełdzie dokonywano obrotu akcjami 5 firm:
Tonsil,
Próchnik,
Krosno,
Exbud,
Śląska Fabryka Kabli.
Obecnie obrotu giełdowego dokonuje się akcjami 52 firm. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dopuszcza również obrót innymi papierami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz