Aneksy obejmujące projekcje marketingowe - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aneksy obejmujące projekcje marketingowe - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Aneksy obejmujących projekcje Marketingowe, analizy ekonomiczne i finansowe
Aneksy jako integralna część biznes planu w dużej mierze decydują o jego ocenie;
Obejmują one zestawy rożnego rodzaju analiz i projekcji. Wartość poznawcza i wiarygodność opracowanych danych liczbowych w dużej mierze zależy od jakości przyjętych założeń;
Błędne mogą zniweczyć efekt całej analizy nawet wówczas gdy, zastosujemy poprawne metody prognostyczne;
Brak jasno sformułowanych założeń zmniejsza wartość i podważa zaufanie do projekcji zawartych w biznes planie;
Rolą menedżera jest określenie i uzasadnienie przyjętych do obliczeń wielkości:
1. Rynkowej stopy procentowej;
2. Premii za ryzyko specyficzne dla projektu;
3. Przewidywanej stopy inflacji;
4. Zmian poziomu i struktury kosztów;
5. Prognozy sprzedaży;
6. Cen jednostkowych sprzedaży;
7. Podziału kosztów na stałe i zmienne;
8. Zmian rotacji kapitału obrotowego;
9. Kształtowania się przyszłego strumienia dochodów netto;
10. Stopy podatku dochodowego i VAT;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz