Kapitał stały - strona 268

Przedsiębiorstwo turystyczne

  • Politechnika Wrocławska
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2800

kapitalistycznej stały się momentem przełomowym dla rozwoju ruchu turystycznego, okresem...

Czynniki produkcji i rynek pracy - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Barbara Danowska-Prokop
  • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 735

się, że zmianie ulegają oba czynniki, zarówno praca jak i kapitał, analiza długookresowego popytu przedsiębiorstwa...

Ekonomika środków trwałych

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

nie powinno być więcej niż własnego Złota reguła bankowości - kapitał własny powinien być większy niż majątek reprezentowany...

Safety net -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Irena Pyka
  • Polityka pieniężna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1246

szeroko zakrojonej polityki informacyjnej Zasilania instytucji kredytowych w kapitał Powoływania...