Przedsiębiorstwo turystyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3066
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo turystyczne - strona 1 Przedsiębiorstwo turystyczne - strona 2 Przedsiębiorstwo turystyczne - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: istota współczesnej turystyki, charakter współczesnej turystyki, tendencje zmian na światowym rynku usług turystycznych, podstawowe funkcje współczesnej turystyki, turystyka a gospodarka, pojęcie przedsiębiorstwa, formy organizacyjno-prawne, definicja przedsiębiorstwa, formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw, typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych, formy własności przedsiębiorstw turystycznych, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: cele przedsiębiorstwa, podstawowe regulacje prawne w turystyce, ochrona klienta, przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek, otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego, zarządzanie strategią i planowanie strategiczne, projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa turystycznego, finansowe zarządzanie przedsiębiorstwem.

Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym
WYKŁAD I
Turystyka, ten niewątpliwy fenomen ekonomiczno społeczny XX i XXI wieku, sięga swoimi korzeniami początków cywilizacji ludzkiej. W okresie wspólnoty pierwotnej ludzie przemieszczali się w poszukiwaniu nowej przestrzeni życiowej po to, by mogli polować lub zdobywać nowe tereny dla hodowli, a później dla upraw dających wyżywienie.
W późniejszych czasach wędrowali kupcy, nauczyciele akademiccy, studenci czy czeladnicy, ale podróże te nie miały charakteru poznawczo-wypoczynkowego.
Rozwój podróży o charakterze wypoczynkowo-poznawczym wiąże się z powstaniem na przełomie XVIII i XIX wieku nowej klasy społecznej, a mianowicie kapitalistów. Powstanie i rozwój gospodarki kapitalistycznej stały się momentem przełomowym dla rozwoju ruchu turystycznego, okresem w którym obok przedsiębiorców, kupców, finansistów coraz liczniej zaczynają podróżować także inne grupy społeczne, np. robotnicy. Na istotne przyspieszenie rozwoju turystyki wpłynęła także rewolucja przemysłowa, dzięki której dokonał się niebywały postęp w środkach komunikacji, co pozwoliło na szybkie pokonywanie znacznych odległości i zintensyfikowało kontakty między ludźmi
Zapoczątkowany pod koniec XVIII i na początku XIX wieku dynamiczny rozwój turystyki trwa do dzisiaj, chociaż w tym czasie dokonały się w niej istotne zmiany jakościowe. Powszechnie sądzi się, że turystyka dzisiaj jest poważnym zjawiskiem społecznym i gospodarczym, dziedziną
oddziaływającą na różne sfery życia współczesnego człowieka. I trudno jednoznacznie określić, gdzie wpływ ten jest najbardziej widoczny i jednocześnie brzemienny w skutki.
Istota współczesnej turystyki
Okres od zakończenia II wojny światowej nazywany jest często erą drugiej rewolucji przemysłowej, ale także zdaniem wielu autorów erą turystyfikacji świata. Turystyka w XX wieku stała się jedną z najpotężniejszych dziedzin światowej gospodarki, zjawiskiem mającym niebagatelne znaczenie w procesie przemian, formą spędzania wolnego czasu odnoszącą się do milionów ludzi w różnych częściach świata.
Przez okres ostatniego stulecia pojęcie turystyki ulegało przeróżnym modyfikacjom, na które wpływały zmiany dokonujące się w samej turystyce, ale także w jej otoczeniu, które coraz wyraźniej odczuwało skutki rozwoju tej sfery życia człowieka. Przez wiele lat przyjmowano powszechnie za optymalną definicję turystyki sformułowaną przez W. Hunzikera i K. Krapfa, według których turystyka jest „całokształtem stosunków i zjawisk związanych z podróżą i pobytem w jakiejś miejscowości osób przyjezdnych, o ile pobyt ich nie wynika z motywu osiedlenia się i przez to nie wiąże si ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz