Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

note /search

Analiza rynku turystycznego Francji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4480

Celem pracy jest przedstawienie potencjału turystycznego Francji. Notatka składa się z trzech plików i ma w sumie 10 stron. W części "charakterystyka rynku Francja" ogólnie scharakteryzowano kraj: położenie na mapie, ustrój, gospodarka. Dalsza część odnosi się do atrakcji turystycznych. Za...

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4627

Cele wyjazdów: -wyjazdy dla wypoczynku, w celach rekreacyjnych i na wakacje; -odwiedziny u krewnych lub znajomych; -podróże w sprawach zawodowych i w interesach; -podróże w celach zdrowotnych; -podróże w celach religijnych; -podróże w innych celach, np. tranzyt . Współczesna turystyka: *interdyscy...

Przedsiębiorstwo turystyczne

  • Politechnika Wrocławska
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3080

in. zagadnienia takie jak: istota współczesnej turystyki, charakter współczesnej turystyki, tendencje zmian na światowym rynku usług turystycznych, podstawowe funkcje współczesnej turystyki, turystyka a gospodarka, pojęcie przedsiębiorstwa, formy organizacyjno-prawne, definicja przedsiębiorstwa, for...

Polityka UE (wyk.I)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3171

Tematem przewodnim notatki jest polityka UE. Informacje zawarte w pliku to: polityka turystyki, międzysektorowy charakter turystyczny, elementy struktury polityki turystycznej, zadania w zakresie polityki turystycznej, czynniki wpływające na formowanie polityki turystyki, globalizacja, traktat...