Podstawy mikro i makro ekonomii - testy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - testy - strona 1

Fragment notatki:

TEST 10 Ekonomiczne zagadnienie można określić następująco: obniżanie kosztów wytwarzania rozdział ugrupowań środków w między współzawodniczące cele dążenie do zwiększenia produkcji
Stopa zysku to: stosunek zysku do włożonego kapitału przychód pomniejszony o dochody
stosunek zaangażowanego kapitału do utargu
Towar to: każde dobro ekonomiczne kategoria ekonomiczna występująca w gospodarce rynkowej każdy produkt o wartości użytkowej
W modelu konkurencji doskonałej a.) przedsiębiorca sprzedaje po cenach zapewniający mu zysk
b.) dobra te wzajemnie się zastępują przedsiębiorca musi przyjąć cenę która ustali się na rynku Z dobrami komplementarnymi mamy do czynienia, gdy: dobra te wzajemnie się zastępują
reakcje popytu i ceny mają charakter jednokierunkowy reakcje popytu i ceny mają charakter przeciwny Pieniądz w gospodarce naturalnej: występuje w postaci dóbr konsumpcyjnych jest zbędny warunkuje procesy wymiany
Reprodukcja zawężona: oznacza wzrost produkcji przy malejących kosztach jest równoznaczna z tzw. przejadaniem majątku następuje pełne odtworzenie kapitału
TEST 11 Równowaga konsumenta to: względna stabilność zwyczajów nabywczych przy których konsument maksymalizuje swoją satysfakcję równowaga popytu i podaży zadowolenie konsumenta gdy zaspokoi swoje potrzeby
Analiza kosztów ekonomicznych w przedsiębiorstwie za okres krótki uważamy: okres około 5 lat okres w którym przynajmniej jeden z czynników wytwórczych nie ulegnie zmianie (zużycie) czas w którym produkcja osiąga max
Zysk ekonomiczny firmy: utarg pomniejszony o koszty jawne zysk księgowy pomniejszony o koszty ukryte jest zawsze większy do zysku księgowego
Prawo malejących przychodów końcowych mówi, że: zwiększenie czynników zmiennych przy niezmiennej ilości czynników stałych wywołuje coraz mniejszy wzrost produkcji zwiększenie czynników stałych i zmiennych wywołuje proporcjonalny wzrost zatrudnienia
należy oszczędnie wykorzystywać zasoby
Koncentracja kapitału to skutek: tworzenia spółek kumulacja zysku przedsiębiorstwa ingerencja państwa w gospodarkę
Akcja to: papier wartościowy stanowiący tytuł własności papier wartościowy stanowiący o powstaniu długu


(…)

… i pracowników je obsługujących
ograniczenia niepodzielności zasobów
Spółka osobowa to:
każda spółka kapitałowa
porozumienie wspólników którzy dzielą zyski proporcjonalnie do udziałów
spółka w której ryzyko finansowe wspólników ogranicza się do udziałów
Pewność posiadania kontrolnego pakietu akcji to:
20% - 1 akcja
49% -1 akcja
50% - 1 akcja
Zysk ekonomiczny = 0 to:
przedsiębiorca nie realizuje zysku w ujęciu…
… własności
TEST 14
Koszty ukryte:
wynikają z nieprawidłowości w księgowaniu
to np. % jaki zyskałby właściciel kapitału od lokaty bankowej
nieprzewidywalne straty w majątku przedsiębiorstwa
Produkt krańcowy:
dodatkowa produkcja otrzymana z kolejnej jednostki zasobu zmiennego
optymalna wielkość produkcji
przybiera zawsze wartości ujemne
Przeciętny koszt całkowity:
suma przeciętnych kosztów stałych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz