Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Stopa wzrostu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Stopa wzrostu - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 12 1.Stopa wzrostu, np. dochodu narodowego, to: A/ iloraz dochodu narodowego w roku badanym do dochodu narodowego w roku podstawowym B/ iloraz różnicy dochodu w roku badanym i w roku podstawowym do dochodu w roku podstawowym C/ inaczej-przyrost dochodu narodowego 2. Zysk księgowy firmy, to: A/ zysk ekonomiczny pomniejszony o koszty jawne -B/ utarg pomniejszony o koszty całkowite C/ utarg pomniejszony o koszty jawne 3. Całkowite koszty stałe firmy, to; A/ koszt związany ze zużyciem środków trwałych B/ koszty, które nie ulegają zmianie wraz ze wzrostem produkcji C/ koszty, które rosną tylko wtedy, gdy rosną inne koszty 4. Do najczęściej wymienianych przyczyn wystąpienia niekorzyści skali działania przedsiębiorstwa zalicza się: A/ trudności w zarządzaniu B/ wysoka specjalizacja maszyn i pracowników je obsługujących C/ ograniczenie niepodzielności zasobów 5. Spółka osobowa, to: A/ każda spółka kapitałowa B/ porozumienie wspólników, którzy dzielą zyski proporcjonalnie do udziałów C/ spółką w której ryzyko finansowe wspólników ogranicza się do udziałów 6. Pewność posiadania kontrolnego pakietu akcji, to: A/ 20% +1 akcja B/ 49% +1 akcja C/ 50% +1 akcja 7. Zysk ekonomiczny =0, to: A/ przedsiębiorca nie realizuje zysku w ujęciu księgowym B/ realizuje zysk tzw. normalny C/ faktycznie ponosi stratę 8. Rachunek ekonomiczny / istota/ 9. Gospodarstwo domowe 10. Użyteczność krańcowa Klucz: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B, 6C, 7B ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz