Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Swobodny dopływ kapitału

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Swobodny dopływ kapitału  - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 20 1. Towar to: i A/ każde dobro ekonomiczne B/ kategoria ekonomiczna występująca w gospodarce rynkowej C/ każdy produkt o wartości użytkowej 2. Swobodny dopływ kapitału i siły roboczej do każdej dziedziny gospodarki /warunkach wolnej konkurencji prowadzi do: A/ wzrostu zatrudnienia B/ wzrostu stopy amortyzacji C/ kształtowania się przeciętnej stopy zysku 3. Społeczny produkt globalny /MPS/ to: A/ strumień dóbr i usług płynący na rynek B/ strumień dóbr materialnych wytworzonych w gospodarce C/ strumień dochodów indywidualnych 4. Suma wartości nowowytworzonej w skali całej gospodarki w ciągu roku to; A/ dochód narodowy brutto B/ suma wartości dóbr finalnych C/ dochód narodowy netto 5. Zgodnie z tzw. prawem rynków Saya: A/ niezbędny jest interwencjonizm państwowy B/ wzrost produkcji automatycznie wywołuje proporcjonalny wzrost popytu C/ równowaga rynkowa zależy od przebiegu procesów podziału 6. Reprodukcja rozszerzona: A/ prawo ekonomiczne działające w krótkim okresie czasu B/ następuje wzrost konsumpcji dzięki przejadaniu majątku C/ w skali makro- nie cały zysk jest konsumowany 7. Podział pracy: A/ zjawisko ekonomiczne związane ze sprawiedliwym podziałem PNN B/ proces polegający na tym, że poszczególna jednostki specjalizują się w pewnych rodzajach pracy C/ proces polegający na podziale produktów wg zasady „każdemu wg wkładu pracy" 8. Tzw. ekonomia normatywna: A/ formułuje sądy wartościujące, np., jaki powinien być poziom dochodów B/ opisuje zjawiska gospodarcze C/ zajmuje się jedynie konsekwencjami zmian warunków ekonomicznych 9. Stopa zysku: A/ rośnie zawsze, gdy rośnie masa zysku B/ to relacja zysku do całego włożonego kapitału C/ to różnica utargu i kosztów wytwarzania 10. Wskaźnik elastyczności popytu Ed=l, to popyt jest: A/ doskonale sztywny B/ nieelastyczny C/ elastyczny 11. Krzywa transformacji. 12. Podstawowe warunki modelu konkurencji doskonałej. Klucz: 1C, 2C, 3B, 4C, 5B, 6C, 7B, 8A, 9B, 10C ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz