Kapitał stały w pasywach - strona 117

Rachunkowość finansowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 763

Bilans podmiotu A przed połączeniem Pozycje Aktywa Aktywa Pasywa 500 Kapitały własne 300 Zobowiązania 200...

Controlling przedsiebiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2765

. Controlling powinien dać odpowiedź w ostatecznym rozliczeniu, czy zainwestowany kapitał przynosi oczekiwaną...

Finanse - wykład 3c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

dotrzymywania terminów W zależności od celu analizy stosujemy wskaźniki Dług/(Kapitał własny+dług) Dług...

Elementy zapisu na koncie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

- przychody i koszty związane z ich osiąganiem 8 - kapitały rezerwy i wynik finansowy BILANS OTWARCIA...

Ryzyko bankowe - charakkterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Mariusz Słowikowski
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1358

wynikająca z wcześniejszego upłynnienia aktywów nie może być większa niż kapitał własny banku. Metody pomiaru...

Analiza wskaznikowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2002

, aktywa obrotowe) rentowność kapitałów własnych = rentowność finansowa (kapitały własne, kapitały stałe...