Kapitał stały finanse - strona 228

Ewidencja gospodarcza

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1666

(kapitale własnym). Kryteria klasyfikacji zdarzeń gospodarczych Wyróżnia się dwa podstawowe kryteria...

Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1771

o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielanych przez podmioty sektora finansów...

Pytania na obrone - polityka fiskalna

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • dr inż. Xymena Połomska
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1652

może być kapitał własny lub kapitał obcy, w rachunkowej teorii nazywany on jest pasywami, źródłami pokrycia majątku...

Rachunkowość - test egzaminicyjny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Rachunkowość
Pobrań: 2744
Wyświetleń: 5943

ujemnym w bilansie występuje: b) należne wpłaty na kapitał zakładowy 27. Wartością początkową środka...

Pytania egzaminacyjne - Identyfikacja ryzyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1435

)jest możliwe by nie było żadnej IRR 10) Nakłady kapitałowe 15, inwestycje w aktywa trwałe 70, pasywa 100 w tym kapitał własny...