Wykład - program stabilizacyjny L. Balcerowicza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - program stabilizacyjny L. Balcerowicza - strona 1 Wykład - program stabilizacyjny L. Balcerowicza - strona 2 Wykład - program stabilizacyjny L. Balcerowicza - strona 3

Fragment notatki:

Restrykcyjna polityka pieniężna - program stabilizacyjny L. Balcerowicza. Tego nie będzie wymagała.
- liberalizacja rynku dóbr i usług
- liberalizacja obroty handlowe za granicą
- głęboka dewaluacja waluty krajowej
- restrykcyjna polityka monetarna
- restrykcyjna polityka budżetowa (cięcia w wydatkach budżetowych0
- restrykcyjna polityka dochodowa (wprowadzenie silnie progresywnego podatku od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach państwowych tj. od wzrostu wynagrodzeń, który przekraczał ustalony wskaźnik miesięcznej indeksacji. „POPIWEK”
Polityka kursu walutowego i zmiany w systemie kursu walutowego w Polsce:
1. Do końca 1989 r. nie istniał legalny rynek walutowy, czarnorynkowy kurs dolara był przeciętnie cztery-pięć razy wyższy od oficjalnego, stosowanego w systemie centralnego rozdzielnictwa. 2. 1 stycznia 1990 r. wprowadzono wewnętrzną wymienialność złotego z kursem, który oznaczał silne niedowartościowanie polskiej waluty. Przyjęto system stałego kursu walutowego. Produkcja na eksport stała się bardziej opłacalna, natomiast w przedsiębiorstwach importujących nastąpił proinflacyjny wzrost kosztów. (wzrost eksportu - spadek importu).
3. Niezmieniony przez prawie 17 miesięcy kurs walutowy był wykorzystywany jako nominalna kotwica antyinflacyjna.
4. Znacznie wyższa niż za granicą stopa inflacji spowodowała dynamiczną realną aprecjację złotego, równie dynamiczny spadek konkurencyjności cenowej eksportu oraz względne potanienie importu. (eksport spadł - import wzrósł).
5. W październiku 1991 roku wprowadzono system pełzającej tj. codziennej dewaluacji, zgodnie z ogłaszanym wcześniej miesięcznym wskaźnikiem. Ponadto przeprowadzono skokowe dewaluacje złotego w maju 1991 r., w lutym 1992 r. oraz w sierpniu 1993 r. Po trwającym trzy lata spadku wolumenu eksportu w 1994 r. zaczął ponownie rosnąć. Realny kurs walutowy osiągnął najniższy od 1990 roku poziom.
Salda bieżącego bilansu płatniczego Polski (mln USD)
1990 597
1991 -1.979
1992 913
1993 -579
1994 2.267
Przez krótki czas można realizować wszystkie cztery rozwiązania niespójnego czworokąta systemowego ale trzeba zapłacić za to jakąś cenę. Otwieranie zewnętrzne - proces liberalizacji, czyli znoszenia ograniczeń w zakresie transakcji zawieranych w ramach poszczególnych pozycji ogólnego bilansu płatniczego.
Etapy zewnętrznego otwierania:
• Zniesienie państwowego monopolu w zakresie handlu zagranicznego - 1989 r.


(…)

… procentowych
- brak ryzyka walutowego (system stałego kursu walutowego)
- przyspieszenie procesów prywatyzacyjnych z udziałem kapitału zagranicznego
- korzystny układ parametrów makroekonomicznych
- podpisanie umów o restrukturyzacji polskiego zadłużenia
- wybuch meksykańskiego kryzysu walutowo-finansowego.
Doprowadziło to do lawinowego narastania rezerw walutowych. Aby utrzymać stały kurs złotego Bank Centralny musiał dokonywać zakupu napływającego kapitału. Dla utrzymania kontroli na podaży pieniądza stosowano sterylizacje nadpłynności banków komercyjnych - z wierzycieli banków komercyjnych Bank Centralny staje się dłużnikiem. Przesłanki ataku spekulacyjnego na polską walutę:
• pozostawienie zasadniczych elementów systemu stałego kursu walutowego
• wysoki poziom stóp procentowych • narastająca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz