Współczesne problemy makroekonomiczne

note /search

Amerykański kryzys finansowy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Amerykański kryzys finansowy Narastanie przesłanek: Utrzymywanie wysokiego deficytu bilansu obrotów bieżących w USA (6,5% PKB), finansowanego napływem kapitału z Japonii, Chin i krajów eksportujących ropę naftową. Zwiększenie uj...

Japoński kryzys finansowy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Japoński kryzys finansowy. Nadymanie balona spekulacyjnego w latach 80-tych. • Dynamiczny wzrost kursów akcji na giełdzie tokijskiej. W okresie 1984-89 wskaźnik giełdowy wzrósł czterokrotnie. Wiązano to najczęściej z polityką rządu, nakazującą...

Przesłanki wybuchu kryzysów finansowych - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Przesłanki wybuchu kryzysów finansowych w krajach zaliczanych do tzw. wchodzących rynków 1. Realizacja polityki antyinflacyjnej, która determinuje wysoki poziom stóp procentowych. 2. Odchodzenie od dużego zaangażowania państwa w regulowa...

System kursu walutowego w Polsce - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 651

System kursu walutowego w Polsce - główne dylematy w I połowie lat 90-tych. Pierwszy dylemat przebiegał na linii walki eksportu z inflacją. 1) Konkurencyjność cenowa eksportu - walka z inflacją. 2) Stwarzanie stabilnych warunków dla podmiotów uczestniczących w handlu zagranicznym - ograniczanie n...

Wykład - zmiany kursu walutowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1365

Rodzaje kursów walutowych w historii Polski: I system kursu stałego - występuje wówczas gdy o poziomie kursu decydują władze monetarne (Bank Centralny), które jednocześnie zobowiązują się do jego obrony. II system kursu całkowicie płynnego...

Istota kryzysu walutowo-finansowego - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1155

Istota kryzysu walutowo-finansowego Nagła utrata zaufania rynków finansowych do danej waluty. Pojawia się przekonanie, że dewaluacja jest nieuchronna. Za moment wybuchu kryzysu uważa się początek gwałtownej ucieczki kapitału z towarzyszeniem s...

Wykład - program stabilizacyjny L. Balcerowicza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Restrykcyjna polityka pieniężna - program stabilizacyjny L. Balcerowicza. Tego nie będzie wymagała. - liberalizacja rynku dóbr i usług - liberalizacja obroty handlowe za granicą - głęboka dewaluacja waluty krajowej - restrykcyjna polityka monetarna - restrykcyjna