Kalmodulina - strona 5

Fizjologia zwierząt-pytania

  • Uniwersytet Warszawski
  • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

) następuje gwałtowny napływ jonów K+ do cytozolu c) kompleks kalmodulina-Ca2+ aktywuje kinazę łańcuchów...

Przemiana cukrów - biochemia kliniczna

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • dr Kamila Stach
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 3570

+ - kalmoduliną - i wiąże 4 jony Ca2+. Związanie Ca2+ aktywuje miejsce katalityczne podjednostki δ nawet wówczas...

Układ wegetatywny

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • prof. nadzw. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
  • Farmakologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3486

wymagają kofaktorów, którymi są : NADPH, FAD, FMN, tetrahydrobiopteryna, jony wapnia i kalmodulina (typ...

Biochemia funkcjonalności tkanek

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • dr Kamila Stach
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2877

+ (czynnościowo podobna do kalmoduliny) WIĄŻE 4 JONY WAPNIA I - hamuje oddziaływanie aktyny F z miozyną oraz wiąże...