Kalmodulina

Ca2+ - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

od uwapnionej kalmoduliny i cAMP. • W mitochondriach Ca2+ znajduje się w dużych ilościach, ale w postaci...

Ogólna fizjologia zwierząt - mięśnie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Zbigniew Tabarowski
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1988

szkieletowym) Kalmodulina - reguluje kinazę lekkich łańcuchów miozyny, kinaza fosforyluje główki miozyny...

Wykład - wtórne przekaźniki

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1764

w jak najniższym poziomie. Wapń może być wychwytywane przez specyficzne białka. Białka wiążące wapń Kalmodulina...

Pytania na egzamin - biochemia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Krzysztof Grzywnowicz
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1799

. 4. Naszkicuj schemat budowy kalmoduliny. 5. Naszkicuj pierścienie cholesterolu. 6. Narysuj schemat...

Miofilamenty - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610

spełnia tam kalmodulina. Zespoły troponin TNT i TNI łączą się w niskich stężeniach Ca2+ z aktyną...