Kalmodulina białko modulatorowe

Wykład - receptory

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1169

kompartymencie Modulatorowe-regulują aktywność białek przekaźnikowych w określonym kompartymencie komórkowym...

Wykład - wtórne przekaźniki

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1799

w jak najniższym poziomie. Wapń może być wychwytywane przez specyficzne białka. Białka wiążące wapń Kalmodulina...

Ca2+ - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

aktywnych, a kalmodulina wpływa na kinazy białko we, dlatego ten kompleks jest przekaźnikiem informacji...

Polimerazy- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1337

Inicjacja tranksrypcji zależy od białek. Polimeraza prokariotyczna: silne oddziaływanie...

Pytania na egzamin - biochemia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Krzysztof Grzywnowicz
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1799

bakteryjna). 2. Prokariotyczne czynniki inicjacji biosyntezy białka; podaj ich funkcje. 3. Narysuj...

Biologia roślinna - wykład 13

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

wzrostową slajd 16/19 Ca2+ są również chętnie wiązane przez nieenzymatyczne białko - kalmodulinę (związanie...

Egzamin pytania 03

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2058

) - wykrywa 24. Białka ER wiążące jony wapnia - kalmodulina, kineza serynowo-treoninowa zależna od Ca2...