Biologia roślinna - wykład 13

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia roślinna - wykład 13 - strona 1 Biologia roślinna - wykład 13 - strona 2 Biologia roślinna - wykład 13 - strona 3

Fragment notatki:


slajd 1/19 Wzrost :
merystematyczny : podziały komórkowe, brak przyrostu objętości
elongacyjny : w pobliżu merystemów, w strefach wzrostu elongacyjnego (komórki młode, otoczone stosunkowo cienką ścianą pierwotną - ściana wtórna eliminuje możliwość wzrostu)
sl ajd 2/19 Budowa ściany komórkowej: Ściana komórkowa zbudowana jest z uporządkowanych micelli celulozowych (elementy szkieletowe) zawieszonych w bezpostaciowej matriks.
Micele celulozowe - kilkadziesiąt-kilkaset łańcuchów celulozowych (zbudowanych z kilkuset glukoz połączonych wiązaniami β-1,4) ułożonych równolegle.
W skład matriks ściany komórkowej wchodzą:
hemicelulozy ksyloglukany ksylany glukomannan
pektyny homogalakturoniany zwane także kwasami pektynowymi
ramnogalakturoniany arabiniany arabinogalaktany
białka strukturalne bogate w hydroksyprolinę (HRPG), a wśród nich ekspansyna bogate w prolinę (PRP) bogate w glicynę (GRP)
Hemicelulozy maja rozgałęzione łańcuchy, krótsze niż celuloza. Ich jeden koniec przylega do jednej mikrofibryli celulozowej, drugi do drugiej - tam stabilizowane są mostkami wodorowymi.
Kwasy pektynowe chętnie łączą się z Ca 2+ tworząc sztywne i stabilne pektyniany wapnia.
slajd 3/19 Odwracalna rozciągliwość ściany komórkowej: Jeśli ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz komórki jest duże, to wywiera ono nacisk na ścianę. Powoduje to wyprostowanie ramienia esicy hemicelulozy i rozsunięcie mikrofibryli celulozy. To nie proces wzrostowy - nie dochodzi do zerwania wiązań.
Ważne w komórkach szparkowych. Wzrost elongacyjny ściany k omórkowej: Rozbicie wiązań wodorowych hemiceluloza-celuloza i glikozydowych w obrębie polisacharydów.
slajd 4/19 Ekspansyna: ma zdeterminowane ułożenie - pomiędzy kawałkiem hemicelulozy a włóknem celulozy
zmienia właściwości w zależności od pH
wytwarza mostki wodorowe pomiędzy hemicelulozą a celulozą
decyduje o spójności strukturalnych elementów
domena CBD ekspansyny odpowiada za mobilność białka poprzez wiązanie do powierzchni mikrofibrylli celulozowej
przesuwanie ekspansyny wzdłuż włókna umożliwia rozrywanie wiązań wodorowych pomiędzy celulozą a przylegającymi hemicelulozami.
slajd 5/19 Wzrost ściany komórkowej: Rozluźnianie struktury ściany komórkowej
H + -ATPaza wyrzucając protony do apoplastu obniża pH ściany (do jej aktywacji zarówno na poziomie genetycznym jak i potranslacyjnym konieczne jest pojawienie się hormonu wzrostu - IAA)


(…)

… - wytworzenie wtórnego przekaźnika, który indukuje kolejne przemiany
różne poziomy oddziaływania wtórnych przekaźników:
zmiana ekspresji genów (indukcja bądź hamowanie)
wpływ na aktywność istniejących już białek
zmiany strukturalne cytoszkieletu
określona odpowiedź
slajd 11/19
Typy receptorów:
zewnątrzkomórkowe - plazmolemmowe (wiążą cząsteczki, które nie mogą przejść przez błonę, czyli molekuły polarne…
… ekspresji genów (odpowiedzią jest zdolność do obrony przed patogenami)
lizofosfatydylocholina i wolne kwasy tłuszczowe aktywują kinazy białkowe odpowiedzialne za fosforylację kanałów K+ i H+-ATPazy
slajd 18/19
Receptory o aktywności enzymatycznej.
Receptor typu kinazy tyrozynowej.
nieaktywny ma postać monomeru
związanie ligandu powoduje dimeryzację i aktywację części enzymatycznej
część enzymatyczna…
… mostków wodorowych pomiędzy mikrofibrylami celulozy a hemicelulozami
jednocześnie aktywowana jest transglikozylaza (XAT) rozbijająca ksyloglukany (hemicelulozy) na mniejsze kawałki
spadek pH aktywuje także hydrolazy takie jak endoglukonazy, które tną inne glukany matriks
Masowy transport wody do komórki, wzrost ciśnienia turgorowego i rozsuwanie elementów szkieletowych ściany.
Aktywacja syntetazy…
… musi zostać odebrany, przekazany i przetworzony.
Schemat percepcji, przekazywania (transdukcji), amplifikacji i przetwarzania sygnału.
asocjacja - związanie cząsteczki sygnałowej przez receptor (odpowiedź pozytywna lub negatywna - brak odpowiedzi, gdy brak receptora)
przekazywanie informacji (transdukcja, sygnaling) - indukcja reakcji chemicznych, kaskada zdarzeń
amplifikacja (wzmocnienie) sygnału…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz