Biologia - wzrost rośliny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia - wzrost rośliny - strona 1 Biologia - wzrost rośliny - strona 2 Biologia - wzrost rośliny - strona 3

Fragment notatki:


Wzrost rośliny  Wzrost i rozwój...  • Wzrost: zmiany ilościowe definiowane jako  nieodwracalny przyrost wielkości rośliny wynikający ze  wzrostu liczby komórek (tzw.wzrost embrionalny) i wielkości  (objętości) komórek (tzw. wzrost elongacyjny)  • Rozwój: zmiany jakościowe obejmujące…  – morfogenezę: wykształcanie określonych wzorów  filogenetycznych i kształtów  anatomicznych.  – różnicowanie: specjalizacja biochemiczna i  fizjologiczna.  Wzrost elongacyjny komórek  następuje w  strefach wzrostu  Wzrost embrionalny ograniczony jest do  tkanek merystematycznych    Elongacji ulegają tylko komórki otoczone  pierwotną ściana komórkową  Ściana komórkowa zbudowana jest z  uporządkowanych micelli cellulozowych  (elementy szkieletowe) zawieszonych w  bezpostaciowej matriks  Biochemistry and  Molecular Biology (2000,  Buchanan at al.)                     W skład matriks ściany komórkowej wchodzą   1. Hemicelulozy (ksyloglukany, ksylany i glukomannany)   2. Pektyny (homogalaktouroniany zwane także kw. pektynowymi, ramno-galaktouroniany,   arabiniany,arabinogalaktany)  3. Białka strukturalne (bogate w hydroksyprolinę – HRPG - a wśród nich ekstensyny, bogate w      prolinę - PRP  i bogate w glicynę – GRP)  4. Białka enzymatyczne (egzo-, endoglukozydazy, transglukozylazy, proteazyperoksydazy lakkazy  oraz ekspansyny  Wzrost ściany komórkowej  1. Rozluźnianie struktury ściany  komórkowej  H+ATPaza wyrzucajac protony do apoplastu obniża pH  sciany.    Jednocześnie aktywowana jest  transglukozylaza  ksyloglukanowa (XAT) rozbijajaca ksyloglukany  (hemicelulozy) na mniejsze kawałki. Spadek pH sciany  aktywuje także hydrolazy takie jak  endoglukozydazy,  które tną inne glukany matriks.   Powoduje to zmianę właściwości powierzchniowych ekspansyny i  sprzyja rozrywaniu mostków wodorowych pomiędzy mifibrylami  celulozy i hemicelulozami.   Wzrost ściany komórkowej  2.   Masowy transport wody do  komórki, wzrost ciśnienia  turgorowego i rozsuwanie  elementów szkieletowych ściany.  3.  Aktywacja syntetazy celeulozowej (synteza włókien celulozowych), wzmożona synteza  składników matriks (polisacharydów i białek), wzrost pH sciany i spontaniczne  tworzenie nowych mostków wodorowych.  Wzrost ściany komórkowej  Odwracalna rozciągliwość ściany  komórkowej  Nieodwracalna rozciągliwość ściany  komórkowej (wzrost elongacyjny)  Biochemistry and Molecular Biology (2000, Buchanan at al.)  ekspansyny  XAT  TYPY WZROSTU KOMÓREK ROŚLINNYCH  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz