Genetyka - dziedziczenie cytoplazmatyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka - dziedziczenie cytoplazmatyczne - strona 1 Genetyka - dziedziczenie cytoplazmatyczne - strona 2 Genetyka - dziedziczenie cytoplazmatyczne - strona 3

Fragment notatki:


GENETYKA WYKŁAD 7 zmiany wynikające z mutacji są powolne
transpozycje - białe pasemka na różowych kwiatach Anturium
różowe zabarwienie nasion kukurydzy
mozaikowy fenotyp u motyli
DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE u drożdży Saccharomyces cerevisiae (dziedziczenie nie podlega prawom Mendla)
- drożdże należą do workowców, są najprostszym organizmem eukariotycznym, to pomost między Procaryota i Eucaryota , roślinami i zwierzętami
- produkcja żywności w oparciu o drożdże: 200 mln wina, piwa, pieczywo
- drożdże wyparły E. coli jako model genetyczny
- porównanie sekwencji genomu komórki drożdżowej i ludzkiej - wiele genów jest homologicznych
- badania łatwiejsze, także ze względu na etykę
cechy drożdży stanowiące o ich przydatności jako modelu genetycznego :
1. metodami genetyki klasycznej można badać mechanizmy dziedziczenia drożdże rozmnażają się wegetatywnie i płciowo (2 typy koniugacyjne: a i α)
1n a x 1n α 2n (organizm diploidalny, który może się rozmnażać wegetatywnie; w odpowiednich warunkach ulega sporulacji); powstaja 4 zarodniki w worku, a każdy zarodnik daje początek nowym koloniom 1n; w 1 worku znajdują się 2 zarodniki o typie a i 2 zarodniki typu α
2. podobieństwo do organizmów wyższych
w komórce drożdżowej typowy dla zwierząt aparat Golgiego
wiele substancji występujących u organizmów wyższych (aktyna, kalmodulina)
elementy retrowirusów
3. łatwo ekspresjonować w drożdżach geny organizmów wyższych - brak problemów natury etyczno-moralnej
różnorodne metody transformacji i manipulacji genetycznej
produkcja szczepionek na WZW A i B (wirusowe zapalenie wątroby)
produkcja insuliny
produkcja hormonów wzrostu naskórka (po operacjach przy gojeniu ran)
drożdże można modyfikować metabolicznie - nastawiać je w kierunku produkcji konkretnego związku drożdże są niepatogennymi mikroorganizmami
w krótkim czasie - duża populacja drożdżowa genetyczna determinacja enzymów łańcucha oddechowego: ◦ drożdże to względne tlenowce ◦ w przypadku zablokowania oddychania tlenowego (brak O 2 w środowisku lub mutacje - zablokowane mitochondrium) korzystają z fermentacji
◦ cyjanek potasu, arszenik - u ludzi powoduje śmierć (blokada oddychania, ostatnich etapów łańcucha oddechowego)
◦ fermentacja daje 2 ATP; oddychanie tlenowe 36 ATP
◦ 1 etap oddychania - glikoliza (w cytoplaźmie), 2 i 3 etap: cykl Krebsa, łańcuch oddechowy (w mitochondrium)


(…)

… i cały aparat biosyntezy białka
cykloheksimid - powoduje zablokowanie syntezy białka w cytoplaźmie chloramfenikol - powoduje zablokowanie syntezy białka w mitochondriach
genom mitochondrialny komórki drożdżowej zawiera geny podzielone (u ludzi brak intronów)
genom jądrowy komórki drożdżowej ma mało intronów ( u ludzi dużo)
sekwencje ori - miejsca replikacji, b. ważne, pomimo delecji nie zmienia się ilość…
…, ważne w mapowaniu genów stosowanie Mn2+ mogą ulegać rewersji ( rho- i rhoo nie mogą) bo to mała zmiana
efekt fenotypowy dla rho- i rhoo : brak biosyntezy białka, enzymów łańcucha oddechowego, efekt plejotropowy: brak oksydacyjnej fosforylacji, cytochromów
krzyżówka mit- z rho- może odtworzy fenotyp dziki, jeżeli mutacja nie jest w tym samym miejscu, które na rho- uległo delecji antymycyna - blokuje…
… oraz mitochondrialną biosyntezę białek
aparat genetyczny
- 16 chromosomów od 200 kb do 2200 kb (1kb = 1000 b)
- elektroforeza pulsacyjna służy do rozdzielenia dużych cząstek (jak chromosomy drożdży)
- sekwencjonowanie genomu: użyto 37 bakteriofagów w tym 2 z Polski; zakończono 1998-1999; pomysłodawcą był prof. A. Goffeau z Belgii
- ok. 6000 genów, ok. 30% genów czeka na odkrycie funkcji
- 2,5 - 3,2 kb/cMorgan…
… - odległość między genami
- wskaźnik rekombinacji - 0,62 cM/1kb
15% całego DNA stanowi DNA mitochondrialne na 1n kod przypada ok. 50 cząsteczek kolistego dwuniciowego DNA (na 2n - 2x więcej)
wielkość 21-25 μm
73 x 103 bp (par zasad)
35% to sekwencje kodujące, w tym:
16% - ramki odczytu genów
15% - otwarte ramki odczytu intronów, mogą kodować maturaże (enzym do wycinania intronów)
4% - sekwencje międzygenowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz