Układ wegetatywny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3500
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ wegetatywny - strona 1

Fragment notatki:Zagadnienia, jakie poruszono w opracowaniu, to m.in.: układ przywspółczulny; układ współczulny; preparaty działające na zwoje autonomiczne; spazmolityki; inhibitory konwertazy angiotensyny; tlenek azotu.

4. UKŁAD WEGETATYWNY
4.1.1. Podział autonomicznego układu nerwowego
Układ współczulny
Układ przywspółczulny
Część jelitowa - krótkie łuki odruchowe
Włókna trzewno-czuciowe
4.1.2. Cechy odróżniające A U N od układu somatycznego
Podwójne, antagonistyczne unerwienie narządów Brak ośrodków w CUN
Neurony i synapsy są zlokalizowane poza OUN, w zwojach autonomicznych
Włókna niezmielinizowane, wolne
4.1.3. Rodzaje receptorów
metabotropowe (ryc. 1.) * 7 domen, kluczowa domena trzecia * związane z białkami G i układem drugich przekaźników
jonotropowe * 5 domen, które tworzą w błonie komórkowej kanał dla jonów
przezbłonowe * kinazy tyrozynowe fosforylujące białka
cytoplazmatyczne * związane z procesami transkrypcji
sygnał zewnętrzny (pierwotny przekaźnik)
receptor związany z białkiem G
enzymy wykonawcze
wtórny przekaźnik
kinazy białkowe
odpowiedź komórki
Ryc. 1. Schemat działania AUN na przykładzie receptora metabotropowego 4.2. UKŁAD PRZYWSPÓŁCZULNY
4.2.1. WSTĘP
W układzie przywspółczulnym można wyróżnić dwa typy receptorów : muskarynowe (M1 - M5 ; największe znaczenie mają receptory M1 - M3) i nikotynowe. Cholina wywiera na te receptory słabe działanie parasympatykomimetyczne. Receptory M1, M3 i M5 są związane z PIP2 i PLC, natomiast receptory M2 i M4 hamują cyklazę adenylową.
Wpływ układu przywspółczulnego na narządy wyraża się następująco :
źrenica - zwężenie, które ułatwia odpływ, co zmniejsza ciśnienie płynu śródgałkowego
oskrzela - skurcz
gruczoły - wzrost wydzielania
serce - zwolnienie akcji serca przez hamowanie węzła zatokowego i węzła przedsionkowo-komorowego
układ krążenia - rozszerzenie naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia tętniczego
jelita - przyspieszenie perystaltyki
pęcherz moczowy - skurcz mięśni ściany pęcherza i zwiotczenie zwieracza pęcherza, co powoduje nasilenie mikcji
4.2.2. LEKI UKŁADU PRZYWSPÓŁCZULNEGO
4.2.2.1. PODZIAŁ LEKÓW UKŁADU PRZYWSPÓŁCZULNEGO
Leki układu przywspółczulnego dzieli się na :
Parasympatykomimetyki
Estry choliny
Alkaloidy cholinomimetyczne
Inhibitory cholinoesterazy
odwracalne
nieodwracalne
Parasympatykolityki
Naturalne
Syntetyczne
4.2.2.2. PARASYMPATYKOMIMETYKI


(…)

… oraz obniżenie poziomu cholesterolu HDL
obniżenie poziomu cukru przez blokadę receptorów β2 - niebezpieczeństwo przedłużającej się hipoglikemii (stymulacja receptorów β2 przez katecholaminy powoduje glikogenolizę)
zespół oczno-surowiczo-skórny - procesy włóknienia wycofujące się po odstawieniu leku ; dawniej występował podczas stosowania praktololu
Zastosowanie β-adrenolitykσw :
leczenie choroby wieńcowej ; β…
… AZOTU (NO)
Tlenek azotu (NO), a właściwie rodnik NO? powstający z połączenia ośmioelektronowego atomu tlenu z siedmioelektronowym atomem azotu, wytwarzany jest przez oksydazę L-argininy przy udziale rodziny enzymów określanych jako syntazy (syntetazy) tlenku azotu.
Główne role tlenku azotu w ogólnym zarysie to :
utrzymywanie równowagi w stratosferze (11-50 km)
regulacja przepływu krwi i ciśnienia…
…. w postaci “choroby poniedziałkowej”, która występuje u pracowników fabryk dynamitu (dynamit składa się z nitrogliceryny i ziemi okrzemkowej) i charakteryzuje się występowaniem na początku nowego tygodnia silnych objawów zależnych od tlenku azotu, które w ciągu następnych dni stopniowo ustępują; jest to spowodowane tym, iż przez weekend zostały uzupełnione zapasy GSH w organizmach pracowników, przez co narażenie na nitroglicerynę zawartą w dynamicie wywołuje powstanie “choroby poniedziałkowej”.
Z powodu wyczerpywania zapasów zredukowanego glutationu terapia nitratami powinna zawierać przerwy, aby nie doszło do pojawienia się tolerancji na te leki. Optymalny schemat takiego leczenia to podawanie nitratów rano i około południa, a następnie wieczorem zastosowanie SIN-1A (3-morfolinosydonimina), aby organizm…
… ortostatyczna, zapaść ortostatyczna
odruch tachykardii
nasilenie objawów jaskry
Zatrucia azotanami i azotynami są spowodowane przede wszystkim przez :
zanieczyszczoną wodę, która może zawierać : amoniak - sugeruje on świeże zanieczyszczenie
azotyny - wytwarzane przez bakterie Nitrosomonas, świadczą one o trwającym już jakiś czas zanieczyszczeniu
azotany - wytwarzane przez bakterie Nitrosobacter, świadczą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz