Fizjologia zwierząt-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizjologia zwierząt-pytania - strona 1 Fizjologia zwierząt-pytania - strona 2 Fizjologia zwierząt-pytania - strona 3

Fragment notatki:

liczba skurczów serca ślimaka zatoczka
zwiększa się wraz ze wzrostem temp. otoczenia
zmniejsza się -„-
zwiększa się wraz ze wzrostem temp. ale w ograniczonym jej zakresie (TAK)
nie zależy od temp otoczenia
wybierz najlepszą def. synapsy
jest miejscem gromadzenia się neurotransmitera
jest wyspecjalizowaną strukturą umożliwiającą kontakt 2 neuronów
jest wyspecjalizowaną strukturą kontaktu międzykomórkowego
jest miejscem w którym wzajemnie oddziałują aksony kom. nerwowych i mięśniowych (TAK)
sarkomer:
jest strukturalną jednostką mięśnia szkieletowego (TAK)
jest funkcjonalną jednostką mięśnia szkieletowego
jest funkcjonalną jednostką wszystkich typów mięśni
występuje tylko w mięśniu gładkim bo do jego funkcjonowania potrzebne są złącza niskociśnieniowe
która z cech charakteryzujących funkcjonowanie mięśni nie odnosi się do mięśni gładkich
depolaryzacja w głównej mierze opiera się na aktywacji kanałów Ca
pobudzenie rozchodzi się wzdłuż kanalików poprzecznych T
depolaryzacja opiera się na aktywacji kanałów Na (TAK)
siła skurczu rośnie wraz ze wzrostem rozciągania mięśnia
do płynu fizjologicznego omywającego wyizolowany mięsień sercowy dodano również acetylocholinę i noradrenalinę w równych stęż. Częstotliwość pracy serca:
wzrosła, bo w mięśniu sercowym noradrenalina działa silniej niż acetylocholina
zmalała, bo N działa słabiej niż A
wzrosła, bo w mięśniu sercowym występują tylko receptory adenergiczne (TAK)
nie zmieniła się , bo związki te znoszą swoje wzajemne działanie
bariera krew-mózg jest tworzona i utrzymywana przez:
astrocyty (TAK)
mikroglej
kom. ependyny
lemmocyty
gdy w ciele zwierzęcia zaczyna powstawać lód następuje:
zamarzanie tylko płynu pozakom.
zamarzanie tylko płynu wewkom.
jednoczesne zamarzanie obu płynów (TAK)
żadne z powyższych nie jest poprawne
kanałami odpowiedzialnymi za gwałtowną depolaryzację podczas potencjału czynnościowego w aksonie są:
kanały Ca regulowane napięciem
kanały Na bramkowane napięciem (TAK)
kanały K bramkowane napięciem
kanały bramkowane chemicznie powodujące depolaryzacje bł. kom.
część neuronu wydzielającą neurotransmiter na złączu nerwowo-mięśniowym nazywamy:


(…)

… w mięśniu gładkim i wzrost siły skurczów w mięśniu szkieletowym
d) żadna z podanych odp. (TAK)
29. w sercu ssaka najsilniej umięśniona jest:
a) prawa komora
b) lewa komora
c) prawy przedsionek
d) serce ssaków jest umięśnione równomiernie (TAK)
30. ośrodek sercowo-naczyniowy w rdzeniu przedłużonym odpowiedzialny jest za:
a) częstotliwość pracy serca
b) zwężenie naczyń (TAK)
c) rozszerzenie naczyń
d…
…. sercowego wybierz te które charakterystyczne są dla poszczególnych typów mięśni
a) obecność sarkomeru
b) występowanie aktyny, miozyny, troponiny, tropomiozyny
c) unerwienie autonomiczne
d) automatyzm
e) rozbudowana ER
f) jednostki motoryczne
g) Ca2+ niezbędny do wywołania skurczu
h) wrażliwość na noradrenalinę
i) miozyna spolaryzowana powierzchniowo
38. dopasuj definicje do podanych zjawisk
1) skurcz…
…+ - anty-D
36. wymień w pkt. elem. jelita cienkiego, które usprawnia wchłanianie sub. pokarmowych i wyjaśnij dlaczego
33. zaznacz słowem TAK lub NIE procesy, które zachodzą podczas pobudzenia komórki mięśnia gładkiego trzewnego:
a) acetylocholina depolaryzuje bł. kom. m. gładkiego
b) następuje gwałtowny napływ jonów K+ do cytozolu
c) kompleks kalmodulina-Ca2+ aktywuje kinazę łańcuchów lekkich miozyny
d…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz