Kąt wewnętrzny

Metrologia laborki-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Misiak
 • Metrologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2702

- narysować schematy przedstawiające różne metody mierzenie katów, liniał sinusowy dla kątów wewnętrznych...

Rachunek wektorowy-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Traczyk
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1512

). Wyznaczyć kąty tego trójkąta. 4. Znaleźć kąty wewnętrzne trójkąta o wierzchołkach: A(2, −1, 3), 5. Sprawdzić...

Obliczanie ciągów sytuacyjnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2646

na lewe i prawe można też wyróżnić kąty wewnętrzne i zewnętrzne. Sumy teoretyczne kątów wewnętrznych...

Notaki do egzaminu

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1337

między długościami boków trójkąta prostokątnego względem miar jego kątów wewnętrznych. Do funkcji trygonometrycznych...

Obliczenia hydrauliczne mostów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

(r=2a). Promieniem tym należy zatoczyć łuk od osi drogi o kącie wewnętrznym (78)°, a następnie...

Geometria analityczna - zadania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geometria analityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

są równania dwóch boków 3x + y – 3 = 0 i 3x + 4y = 0 i równanie dwusiecznej jednego z kątów wewnętrznych x – y...

Podstawowe obliczenia geodezyjne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 5488

1        PODSTAWOWE OBLICZENA GEODEZYJNE      1.    Pomocnicze symbole obliczeniowe.  2.    Działania na liczbach przybliżonych.  2.1.  Zapis liczb przybliżonych.  2.2.  Zaokrąglanie liczb przybliżonych  2.3.  Reguły Kryłowa-Bradisa  3.    Jednostki miar długości, pól, objętości i kątów.  3.1.  M...