Kąt pełny

Jednostki kąta-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

jest jedną trzystasześćdziesiątą częścią kąta pełnego .Jako podwielokrotne stopnia mogą być używane...

Pomiary kątowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

zegara (kąty lewe), a za jed­nostki przyjmuje się grady. W systemie tym kąt pełny jest podzielony na 400g...

Metody pomiarów kątów poziomych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Andrzej Jagielski
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 16296

pomiarowi podlega także n – ty kąt, zamykający horyzont. Odchyłkę sumy kątów od wartości kąta pełnego...

Sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

kąta pełnego, pomiary więc zostały przeprowadzone poprawnie. Przystąpiono do pomiarów kątów metodą...

Siłowniki - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Syposz
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1316

, w których ruch odbywa się na drodze kątowej mniejszej od kąta pełnego, obrotowe, w których ruch odbywa...

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz
 • Geodezja
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1624

kąta pełnego czyli 400 gradów. - Obliczanie współrzędnych punktów osnowy pomiarowej dokonaliśmy...

Ruch harmoniczny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1477

. Oczywiście, jeśli do wartości fazy początkowej dodamy liczbę będącą wielokrotnością kąta pełnego 360o...