Kąt pełny - strona 2

Pomiar kątów poziomych

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1141

horyzontu) dla I i II połoŜenia lunety dodano po 400g. Wynika to z faktu przekroczenia wartości kąta pełnego...

Geodezja - wykłady

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Tadeusz Szczutko
  • Geodezja
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 9562

je. Różnica między tą sumą a kątem pełnym daje odchyłką nie zamknięcia horyzontu. Odchyłka ta powinna mieć...

Obliczenia inżynierskie ćwiczenia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Mirosław Matlęga
  • Obliczenia inżynierskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2667

. Powierzchnie, dla których obrót o pewien kąt różny od kąta pełnego (360°) wokół prostej jest przekształceniem...