Nawigacja - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nawigacja - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych  - strona 1 Nawigacja - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych  - strona 2 Nawigacja - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych  - strona 3

Fragment notatki:

I porcja 1. Modernizacja GPS.  Zdarza się, że 24 satelity nie wystarczają. Stosuje się aktywne satelity zapasowe(3-5). W  przyszłości planuje się zmianę konfiguracji: 1) 30 sztuk podstawowych (6 orbit po 5 satelitów), 2) dodanie 7  orbity   dla   i=0   (w   płaszczyźnie   równika),   3)   włączenie   do   systemu   GPS   kilku   satelitów   geostacjonarnych.  Przewiduje się że koło 2015 blok satelitarny będzie posiad ał wyłącznie satelity IIF(pierwsze satelity 2003- 2005). Do roku 2005 będzie się wprowadzać satelity IIR(18 sztuk). Satelity będą miały możliwość zakłócania  innych   satelitów.   Planuje   się   wprow   adzenie   kodu   C/A   dodatkowo   na   f=L2.   L3C-nowa  częstotliwość=1175,45MHz. Moc emitowanego sygnału na tej częstotliwości będzie większa od sygnału L1.   Będzie głównie stosowana w lotnictwie. W 2013 ma nastąpić pełna modernizacja systemu. Przede wszystkim  wymiana sprzętu i oprogramowania oraz połączenie stacji naziemnych w sieć. Im liczba satelitów tym

(…)

…=(a-b)/a; mimośród e=√[(a2-b2)/a2]. Najczęściej
podaje się a, 1/α;
Podział ukł odniesienia:
Globalne(WGS72,WGS84): początek układu jest w środku masy Ziemi. Układ geocentryczny. Elipsoida
odniesienia jest maksymalnie zbliżona do geoidy globalnie. Różnica między geoidą, a elipsoidą sięga
kilkudziesięciu metrów. Układy te stosowane w systemach sat.
Lokalne: początek układu jest w środku przyjętej…
… kontrolnych(obl. popr. d o pseudoodl. , obl. Wartości opóźnień jonosfer.) – stacje
transmitujące- sat. Geostacjonarne- retransmisja na f=L1 GPS-u.
5. GALILEO.- System budowany od podstaw. 4 koncerny(Alcatel, Aleni a, Deimler-Benz, Metra Marconi)
Założenia- zasięg globalny, czas dowolny, wsp. Przestrzenno czasowe, serwis komunikacyjny, związ. z naw.,
otwarty dostęp do usług masowego odbioru., kom patybilnośc…
… za pośrednictwem jonosfery. a)refrakcja jonosferyczna-fala dociera
dzięki wielokrotnemu załamaniu si ę fal w jonosferze, b)falowodowy model -powierzchnia Ziemi i dolna
warstwa jonosfery tworzą jakby falowód kulisty, wewnątrz którego rozchodzą się bardzo długie fale(10km) na
duże odległo ści(8-9tysMm), c) propagacja przez rozproszenie-zachodzi w zakresie fal metrowych, d) odbicie
fali od zjonizowanych smug…
…. o dostatecznie dużej E kwantów, termojonizację. Dzień: warstwy- D,E,F1,F2. Noc:
E,F, chudsza. Źródła jonizacji: Słońce, promieniowanie gwiazd, kosmiczne, pył kosmiczny, meteory.
Rekombinacja-łączenie się jonów i elektronów. Wsp załamania: nj=√(1-80,8⋅N/f2), N-gęstość elektronowa. f
graniczna- max f przy której fala o f docierająca do jonosfery pod kątem Θ zdoła wrócić na ziemię.
fgr=√(80.8Nemax). Horyzont…
… i przesyła do master, gdzie
dokonuje się obliczeń odp poprawek z uwzględnieniem stanu tropo i jonosfery. Zostaje wysłany wektor
poprawki korekcyjnej dotyczący przestrzennego błędu efemeryd. Odb odbiera efemerydy satelitów a poprawki
bierze ze stacji i dopiero liczy pozycję(dokł 8-10m)
8.Róznice(GPS/GLONAS): GPS(6x4 sat, gdzie na każdej orbicie 2 z 4 sat są w odległości 30 o),
GLONASS(3x8 sat rozmieszczonych…
…-średni kwadratowy błąd pomiaru różnicy czasu. Błąd ten zależny jest od znajomości przez
użytkownika warunków propagacyjnych(stacja-ja). Wykreślona na mapie siatka lini pozycyjnych danego
systemu(Igen) i przyjęty algorytm obliczeniowy(IIgen) zostały opracowane dla standardowych warunków przy
założeniu, że sygnały docierają po ortodromie na fali przyziemnej. Gdy warunki są inne należy liczyć się z
błędem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz