Sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie  - strona 1 Sprawozdanie  - strona 2

Fragment notatki:

W dniu 05.11.2010 zespół w składzie Wojciech Grzywacz i Piotr Maciąg pobrał z instrumentarium w budynku C-4 na terenie kampusu AGH teodolit Theo 020B o nr 312249, statyw, szkicownik,3 tyczki, 3 stojaki do tyczek. Sprzęt wyniesiono przed budynek i po wprowadzeniu do zajęć dokonanym przez dr inż. Mikołaja Skulicha rozpoczęto centrowanie i poziomowanie urządzenia. Następnie rozstawiono tyczki w sposób umożliwiający ich precyzyjne nacelowanie. Po dokonaniu tych czynności przystąpiono do pomiarów kątów. Pomiar kąta metodą zwykłą.
Rozpoczęto pierwszą półserię pomiaru kąta alfa (rys. 1.) . Odczyt z kręgu poziomego ustawiono blisko zera(xxg xxc xx cc) . Następnie sprzężono krąg poziomy z alidadą. Nacelowano na punkt xxx w pierwszym położeniu lunety i zwolniono zacisk kręgu poziomego z alidadą. Zaciśnięto zaciski alidady ze spodarka oraz lunety i precyzyjnie nacelowano na możliwie najniższą część tyczki. Odczytano zapis z kręgu poziomego i zapisano wielkość w dzienniku polowym. Dla zapewnienia większej dokładności pomiaru powtórzono nacelowanie na pierwszy punkt, odczytano i zapisano wynik, za wartość końcową przyjęto średnią arytmetyczna dwóch odczytów. Po zwolnieniu zacisków nacelowano na punkt yyy. Po zaciśnięciu zacisków dokonano za pomocą leniwek precyzyjnego nacelowania możliwie najniższego punktu. Odczytano z kręgu poziomego wielkość, zapisano ją w dzienniku pomiarowym. Powtórzono nacelowanie. Średnia arytmetyczna dwóch nacelowań służy jako wynik. Przystąpiono do drugiej półserio pomiarów. Nacelowano na punkt yyy w drugim położeniu lunety, po odczytaniu i zapisaniu wyniku nacelowano po raz drugi, obliczono średnią arytmetyczną. Kolejno dwukrotnie nacelowano na punkt xxx, odczytano wartości, obliczono średnią, zapisując wyniki w odpowiednich rubrykach dziennika polowego. Zakończono drugą półserię. Przystąpiono do obliczania wartości kąta beta. Wartość wyniosła: xxx g xx c xx cc . Kąt beta był dopełnieniem kąta alfa, którego pomiaru dokonywał Wojciech Grzywacz . Przystąpiono do sprawdzenia poprawności pomiaru.
Afla+beta=400 g 00 c 00 cc Suma miar kąta alfa i beta daje wartość kąta pełnego, pomiary więc zostały przeprowadzone poprawnie. Przystąpiono do pomiarów kątów metodą kierunkową.
Pomiar kątów metodą kierunkową Pomiary pierwszej serii pomiarów przeprowadził Wojciech Grzywacz. Po zanotowaniu kątów, obliczeniu i sprawdzeniu wyników do pomiarów przystąpił Piotr Maciąg. Rozpoczęto pierwszą półserię drugiej serii pomiarów. Wartość na kręgu poziomym ustawiono w okolice 100 g (druga seria pomiarów, wzór). Sprzężono krąg poziomy z alidadą i nacelowano na punkt xxx (najlepiej widoczny). Rozprzężono krąg poziomy z alidadą, zaciśnięto zaciski alidady i spodarki oraz lunety. Precyzyjne nacelowano w pierwszym położeniu lunety na możliwie najniższą część tyczki, odczytano wynik i dokonano drugiego nacelowania. Odliczono średnią. Rozluźniono zaciski i nacelowano na punkt yyy (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Dwukrotnie dokonano precyzyjnego nacelowania na punkt yyy, odliczono średnią arytmetyczną z wyników tych nacelowań. Kolejno nacelowano na punkt zzz, dwukrotnie nacelowano precyzyjne i obliczono średnią arytmetyczną obu odczytów. Następnie nacelowano na punkt wyjściowy xxx, powtórzono czynności podwójnego precyzyjnego nacelowania. Wszystkie odczyty zapisywano w dzienniku polowym. Zakończono pierwszą półserię pomiarów. Rozpoczęto drugą półserio. W drugim położeniu lunety nacelowano na punkt xxx, dokonano podwójnego nacelowania precyzyjnego, w ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz