Jednostka społeczna - strona 6

Wprowadzenie do zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Maria Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

jako jednostkę społeczną, reaguje nie tylko na pieniądze, ale również na sytuację w firmie, mógł przekazywać...

Dynamika rozwoju pracy grupowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andragogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1400

oddziaływania na jednostki społeczne albo fizycznie niedostosowane w celu usprawnienia ich funkcjonowania...

Wizualna kreacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leon Zarzecki
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

. „Jednostka społeczna”. Te terminy są bazą dziesięciu głównych rodzin kodowania, które umożliwiają podjęcie...

Socjologia - Stosunki społeczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

społecznej sposób zachowania jednostki społecznej; 2. jako wskazówka właściwego zachowania w danej sytuacji...

Grupa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

się" ona z jednostki biologicznej w jednostkę społeczną. W miarę wzrostu liczebności grupy, rośnie liczba możliwych...

Społeczne aspekty Ja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

interpersonalne), oraz lokalizacja własnej osoby w większych jednostkach społecznych (przynależność grupowa, rola...

Resocjalizacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Hubert Kryczka
 • Socjologia administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1505

wcześniejszej. 7. Interakcje (Szacka) - wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek społecznych, najczęściej...

Socjoechnika- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

abstrakcyjnego rozumowania. Człowiek w stanie natury to jednostka społeczna (inaczej niż u hobbes'a) człowiek...