Jednostka społeczna

Tereny publiczne i ich rola

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

w której może znaleźć się każda jednostka społeczna. Jest to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb...

Globalizacja-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330

- zakłada się, że ma miejsce relatywizm jednostki społecznej oraz całych społeczeństw. Stanowi to efekt...

Rola społeczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1456

). zdefiniowania danej roli przez jednostkę społeczną, a także samego „nosiciela” d). struktury i organizacji danej...

Doktryny- zagadnienie solidaryzm Duguit

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2016

jednostka społeczna ma pewną funkcję do spełnienia w społeczeństwie. Duguit protestował przeciw pojęciu...

Weber, Marks

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1393

rozwoju pierwsza płaszczyzna - homo socius i homo creator człowiek jako jednostka społeczna i człowiek...

Poglądy Weber, Marks

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

rozwoju pierwsza płaszczyzna - homo socius i homo creator człowiek jako jednostka społeczna i człowiek...