Jednostka społeczna - strona 2

note /search

Typy ładu społecznego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Socjologia ogólna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2184

nieefektywnego systemy kontroli społecznej. Anomia jest to stan społeczny, w którym jednostki społeczne wobec...

Fazy podmiotowości- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Teoria polityki
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2093

jednostkami społecznymi. • Kiedy jednostka społeczna mobilizuje się,dąży do zmiany swojej struktury i granic...

Katolicka nauka społeczna

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1351

sobie nie radzą. Mocna krytyka własności wspólnej, bo podważa ona działanie najważniejszej jednostki społecznej...

Świat Homera i Hezjoda

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia Grecji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1414

Homera najważniejszą jednostką społeczną jest oikos. Słowo to oznacza dom, rodzinę, gospodarstwo...