Jednostka społeczna - strona 2

Typy ładu społecznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1736

nieefektywnego systemy kontroli społecznej. Anomia jest to stan społeczny, w którym jednostki społeczne wobec...

Fazy podmiotowości- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1904

jednostkami społecznymi. • Kiedy jednostka społeczna mobilizuje się,dąży do zmiany swojej struktury i granic...

Jednostka i społeczeństwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

Wykład V Jednostka i Społeczeństwo Jednostka indywidualna to nie jednostka społeczna Każda...

Katolicka nauka społeczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1085

sobie nie radzą. Mocna krytyka własności wspólnej, bo podważa ona działanie najważniejszej jednostki społecznej...

Świat Homera i Hezjoda

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

Homera najważniejszą jednostką społeczną jest oikos. Słowo to oznacza dom, rodzinę, gospodarstwo...