Interakcyjny model społeczeństwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3507
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interakcyjny model społeczeństwa-opracowanie - strona 1 Interakcyjny model społeczeństwa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

1. Interakcyjny Model Społeczeństwa
Interakcja społeczna – wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek społecznych, najczęściej przy użyciu języka i innych kodów
kulturowych.
Interakcja symboliczna zachodzi, gdy poznajemy normy odpowiadające jakiejś sytuacji, czyli przyjmujemy role innych lub ich
punkt widzenia, po to by wiedzieć, jak reagować.
2. Interakcjonizm Symboliczny – ciągła wymiana i ewolucja symbolicznych znaczeń
Podstawowe założenia:
a) Ludzie działają na bazie znaczeń, jakie mają dla nich rzeczy.
b) Znaczenia pochodzą z interakcji.
c) Znaczenia są modyfikowane przez ich interpretacje, dokonywane przez ludzi w aktualnych sytuacjach.
3. George Herbert Mead
Znaczenie: konstruowanie rzeczywistości społecznej
Język: źródło znaczenia
 znaczenie jest negocjowane poprzez użycie języka
 zakres naszej wiedzy zależy od tego co możemy nazwać
Myśl: przyjmowanie roli Innego:
 Rozumowanie jest refleksją, która pojawia się w procesie komunikowania interpersonalnego.
 Tylko człowiek obdarzony jest unikalną zdolnością do przyjmowania roli innych osób
Jaźń: odbicie w zwierciadle
 „ja” to spontaniczna siłą napędowa inicjująca wszystko, co w jaźni jest nowe i nieprzewidywalne
 „mnie” to obraz jaźni (subiektywnej) widziany w zwierciadle reakcji innych ludzi; ta zdolność pozwala nam ustawić się poza
naszymi własnymi ciałami
4. Typy I.S.
 Interakcja zogniskowana
 Interakcja niezogniskowana
 Interakcja symboliczna – obustronna analiza znaczeń symboli
 Interakcja transakcyjna – proces wymiany nagród i kar
5. Judee Burgoon
a) oczekiwania „przestrzeni prywatnej”
b) teoria niespełnionych oczekiwań
c) oczekiwania procesu komunikacji
 Wartość niespełnionych oczekiwań
 Korzyści z kontaktu z interlokutorem
6. Symboliczny interakcjonizm stosowany
7. Strategia postępowania badawczego
8. Znaczenie interakcjonizmu symbolicznego we współczesnej socjologii
INTERAKCJA SPOŁECZNA
Reguły społeczne a rozmowa
Wspólne sensy
Doświadczenia Garfinkla
„Wandalizm interakcyjny”
Sposoby rozmawiania
Wykrzyknięcia
Przejęzyczenia
Manipulowanie wrażeniami
Scena i kulisy
Życie społeczne a porządek czasowy i przestrzenny
Potrzeba bliskości
KWESTIE DO PRZEMYŚLENIA
1. Czy bez istnienia podzielanych przez uczestników życia społecznego założeń możliwe byłoby społeczeństwo?
2. Jak się "wygląda na pewnego siebie"?
3. Czy komunikacja elektroniczna może zastąpić interakcję bezpośrednią?
a) człowiek ekonomiczny
b) czł. społeczny...
Koncepcja człowieka:
zespól cech i właściwości przypisywanych jednostce, stanowiący istotny element procesów eksplanacyjnych,
a także tworzonych modeli rzeczywistości społecznej
i programów działań.
N. Machiavelli:
zasady skutecznego sprawowania władzy wynikają w znacznym stopniu z przyjętej koncepcji człowieka
„techniki neutralizacji” polegające na manipulowaniu obrazem podmiotu społecznego
Józef Kozielecki:
koncepcje człowieka składają się z 3 rodzajów twierdzeń ogólnych dotyczących:
osobowości,
działań społecznych
środowiska
Ekonomia i inne…:
ekonometria, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz