Jednostka Uczestnictwa - strona 16

Finanse - pytania testowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr Justyna Katarzyna Rój
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1750

: Warranty amerykańskie Warranty europejskie JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE JAKO FINANSOWE...

Rynek Finansowy - Wykład - Leszek Dziawgo

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Leszek Dziawgo
  • Rynek finansowy
Pobrań: 1932
Wyświetleń: 4088

inwestycyjne FIO - FIZ - tytuły uczestnictwa: FIO - zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa („zmienny kapitał...

Wzorce umów - pojęcie i charakter prawny

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
  • Prawo zobowiązań
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1050

dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych C...