Język prawny - strona 5

Charakterystyka pojęcia prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 868

W doktrynie prawoznawstwa zwykło odróżniać się język prawny od języka prawniczego. Język prawny to ten język...

Przepis społeczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

lub paragrafu. Przepis prawny to termin zarówno języka prawnego jak i prawniczego. Elementy przepisu prawnego...

Prawo urzędowe - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Olaf Maron
 • Język prawniczy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

wartościowania -jest przejawem luzu decyzyjnego. Język prawny. Język, w którym formułowane jest prawo...

Język prawa - Przepis prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2380

Język prawa Język prawny i język prawniczy Język prawny - język w którym prawo jest formułowane...

Wykładnia językowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1197

, a jednocześnie jednakowo w językach prawnych i prawniczych. Zdarza się, że ten sam wyraz brzmiący właściwie...

Wykład - wykładnia prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1092

myślowych) opartych na odpowiedniej wiedzy prawniczej, znajomości języka prawnego oraz umiejętności...

Prawonawstwo - język prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

do jego uskuteczniania) Język prawny - formułowane nim są teksty obowiązującego prawa, należy do grupy języków sztucznych...