Język prawny - strona 22

Wartość przedmiotu sporu - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

obiektywnej przeszkody w osobistym dokonywaniu czynności prawnych, np.: głuchota nieznajomość języka prawnych...

Logika dla prawników - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 2912

” to rzeczownik; Kasia powiedziała „pupa”) Itd. Język Prawny - język w który sformułowane są Teksty prawa(język 1...

Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko
 • Propedeutyka prawa
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2590

: LINGWISTYCZNE: język prawny jest odmianą języka potocznego i dzieli wszystkie jego wady i zalety. Jest niejasny...

Wprowadzenie - Co to jest mobbing?

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2821

jest jednak trudność w zebraniu dowodów, znalezieniu świadków czy wreszcie brak precyzyjnego języka prawnego...

Wstęp do prawoznawstwa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5278

to teksty aktów normatywnych (język prawny przepisow). Swoiste dla prawoznawstwa jest badanie prawa...

System normatywny - wykład

 • dr hab. Krystyna Daniel
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

języka prawnego: jeżeli autor nadał wyrażeniu specyficzną definicję to ją uznajemy jeśli mamy...

Piotr Szybka Urlop na żądanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

i w danych warunkach nakaz, zakaz lub określone zachowanie. W języku prawnym obowiązki są m.in. formułowane...