Język prawny - strona 23

Prawo - egzamin - Ustawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Wardzała
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2828

, ani odejmować(słów, znaków interpunkcyjnych) b. Jeżeli w danym akcie norm jest użyty specyficzny zwrot języka...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2898

Wykład 1 22.02.2008 Pojęcie prawa Przy próbie skonceptualizowania pojęcia prawa najwięcej trudności sprawia perspektywa filozoficzna czy społeczna. Od przyjętej koncepcji filozoficznej zależeć będzie co rozumiemy pod pojęciem prawa i jakie są jego granice. Najbardziej znany spór dotyczący tej kwe...

Podstawy prawa- notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3031

wieloznacznym tak w języku prawnym (język norm, przepisów prawnych) jak i prawniczym (język, którym się mówi...

Repetytorium ze wstępu do prawa

 • Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2394

się specjalnym językiem; stąd przymus poznania tego języka. Język prawny- język tekstów prawnych, np. konstytucji...

Mobbing

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1582

jest jednak trudność w zebraniu dowodów, znalezieniu świadków czy wreszcie brak precyzyjnego języka prawnego...

Notatki(5) - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1442

ponieważ materia, przedmiot rozważany jest językiem prawnym- język ten jest inny od języka prawniczego...

Mobbing (15 stron)

Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

jest jednak trudność w zebraniu dowodów, znalezieniu świadków czy wreszcie brak precyzyjnego języka prawnego...