Język prawny - strona 21

Styl urzędowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2247

. Bartmiński (red., Współczesny język polski, Lublin 2001 M. Zieliński, Języki prawne i prawnicze...

Na kolokwium rok I semestr I

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2345

jest za socjolekt językowy, czyli za gwarę (w tym wypadku zawodową). Język prawny jest uznawany za wariant języka...

Skrypt z prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1372

jest rozstrzyganie sporów między ludźmi 8. Język prawny i prawniczy (W. - V/2) język prawny - odmienny od języka...

Zarządzanie projektami - do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2436

jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym. 4...

Etyka a prostytucja- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1337

języku prawnym nierząd) jak się okazuje nie jest łatwy do zdefiniowania. Prostytucja w potocznym...

Wstęp do prawoznawstwa - skrypt

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2821

definicyjno-pojęciowe. Obok pojęć tekstowych będących znaczeniami terminów występujących w języku prawnym...

Encyklopedia prawa (21 stron)

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

➢ Co to jest prawo? ➢ Co to jest prawo pozytywne , stanowione, formalne i podmiotowe? ➢ Co to jest norma prawna i czym różni się od innych norm? ➢ Co to jest przepis prawny i akt prawny? ➢ Co to jest świadomość prawna? ➢ Tworzenie prawa. ➢ Przestrzeganie i stosowanie prawa. ➢ Zasady stosowani...

Encyklopedia prawa - zagadnienia 2

Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Co to jest prawo? Co to jest prawo pozytywne , stanowione, formalne i podmiotowe? Co to jest norma prawna i czym różni się od innych norm? Co to jest przepis prawny i akt prawny? Co to jest świadomość prawna? Tworzenie prawa. Przestrzeganie i stosowanie prawa. Zasady stosowania prawa w...

Prawo - ściąga z wykładów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1708

zmierzających do ustalenia znaczenia i zakresu wyrażeń języka prawnego w tekście przepisu. Rodzaje wykładni...