Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 3528
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne - strona 1 Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne - strona 2 Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne - strona 3

Fragment notatki:Akt tworzenia prawa - władczy akt organu władzy państwowej, który składa się z norm
ogólnych (istnieją wyjątki od tej reguły).
PRAWO STANOWIONE sensu stricte (prawo pisane) podstawowa i najważniejsza forma prawa we wszystkich współczesnych państwach. Prawo przyjmuje formę dokumentu o określonej formie i budowie tzw. Tekst prawny. Stanowienie prawa przez uprawniony organ państwowy lub instytucja upoważniona przez taki organ.
PRAWO KONTRAKTOWE umowa której stronami są organy państwowe lub/i upoważnione przez nie instytucje. Umowy w międzynarodowym prawie publicznym mogą być dwustronne (bilateralne) oraz wielostronne (multilateralne).
PRAWO PRECEDENSOWE precedensy de facto – formalnie niewiążące. Precedens podstawowy instrument interpretacji prawa.
PRAWO ZWYCZAJOWE istotna rola w państwach afrykańskich i azjatyckich. Dominująca forma w średniowieczu. Organ państwa nie tworzy, ale uznaje kreślone normy jako prawne.
Kryteria uznania normy za normę prawa zwyczajowego:
Powszechna akceptacja zwyczaju w środowisku, którego zwyczaj dotyczy.
Uznanie zwyczaju przez sądy lub inne organy stosujące prawo tj. istnienie trwałego i stałego orzecznictwa opartego na tym zwyczaju.
Akceptacja zwyczaju jako wiążącego przez doktrynę prawniczą.

REGUŁY INSTRUMENTALNEGO NAKAZU I ZAKAZU
Odwołują się do wiedzy o związkach przyczynowych, od których zależy (nie) spełnienie danej normy.
Instrumentalny nakaz: Jeżeli obowiązuje określona norma, to tym samym nakazane jest czynienie tego wszystkiego, co jest przyczynowo konieczne do realizacji tej normy. Jeżeli lekarz ma obowiązek ratowania człowieka i danej sytuacji do osiągnięcia tego celu konieczne jest podanie określonych leków, to lekarz ma taki właśnie obowiązek.

http://pl.scribd.com/doc/77950262/Wstęp-do-prawoznastwa-Morawski-skrypt-I
Lech Morawski „Wstęp do prawodawstwa” - SKRYP.
POJĘCIE PRAWA I JEGO FUNKCJE
Pojęcie prawa
Prawo (realizm prawniczy)
Zbiór przepisów zawartych w tekstach prawnych - prawo w książkach
Zbiór decyzji podejmowanych przez urzędników i sędziów - prawo w działaniu
Przeżycia psychologiczne człowieka- psychologiczna teoria prawa
Zbiór norm słusznych wynikających z natury człowieka - prawo natury. Prawo (pozytywizm, J. Austin, teoria imperatywu)
Rozkaz suwerennej władzy państwowej skierowany do obywatela pod groźba zastosowania przymusu.
Składniki tego prawa:
- rozkaz,
- suwerenność władzy,
- obowiązek wykonania,
- sankcja przymusu.
Nieodłącznym elementem prawa jest fakt, że na straży jego norm stoi przymus państwowy.
Prawo (Współczesny pozytywizm - H. L. A. Hart) - prawo nie da się jednoznacznie zdefiniować,
gdyż obejmuje normy różnego rodzaju (prawo stanowione i zwyczajowe, wewnętrzne i
międzynarodowe publiczne, karne i cywilne). Prawo ≠ Rozkaz
PRAWO: zbiór norm ogólnych, pochodzących od organów państwa, na których straży stoi przymus państwowy. PRAWO ↔ PAŃSTWO ↔ PRZYMUS. (za ta teorią opowiada się nasza Konstytucja i Trybunał Konstytucyjny - źródłem prawa w naszym kraju są normy zawarte w aktach normatywnych wydawanych przez upoważnione do tego organy państwa )
Rozdział prawa od moralności. Prawo (katolicka koncepcja prawa natury, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwin, L. Fuller)
Obok prawa pozytywnego, którego źródłem są akty władzy państwowej, istnieje jeszcze prawo natury. Źródłem : Bóg ( doktryna katolicka), właściwości natury człowieka (Grocjusz, Hobbes, Locke), zasady współżycia w społeczeństwie (L. Fuller)
Lex- normy zawarte w tekstach prawnych (ustawach, aktac ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz