Propedeutyka prawa

note /search

Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Propedeutyka prawa
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 3528

Akt tworzenia prawa - władczy akt organu władzy państwowej, który składa się z norm ogólnych (istnieją wyjątki od tej reguły). PRAWO STANOWIONE sensu stricte (prawo pisane) podstawowa i najważniejsza forma prawa we wszystkich współczesnych państwach. Prawo przyjmuje formę dokumentu o określon...

Podstawowe pojęcia z prawa

  • Akademia Pomorska w Słupsku
  • Propedeutyka prawa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3493

PAŃSTWO - Organizacja, która ma charakter polityczny. Skupia ogół członków społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium. Występuje aparat władzy; władza chce osiągnąć zamierzony cel. PRAWO - Jest nieodzownym elementem państwa. TYPY PAŃSTW; historyczny kontekst: NIEWOLNICZE - prawo z tym zwią...

Propedeutyka prawa

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • Propedeutyka prawa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2709

Sylabus  A. INFORMACJE OGÓLNE  Nazwa  Komentarz  Nazwa przedmiotu  Propedeutyka prawa  Kierunek studiów  Ratownictwo medyczne  Jednostka prowadząca   Zakład Zdrowia Publicznego PAM  Kierownik jednostki  Dr hab. N. Med. Beata Karakiewicz, prof. Nadzw. PAM  Osoba/y prowadzące  Justyna Sobeyko  Cykl...

Podstawy prawa - wykłady - Tworzenie prawa

  • Propedeutyka prawa
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2625

System prawny składa się z nauk prawnych: Hipotezy - określa adresata normy prawnej, Dyspozycja - określa wzór po winnego postępowania, Sankcja - wskazuje na konwencje niezastosowania się zgodnie z normy prawnej (dyspozycja). Przepis - jednostka redakcyjna tekstu prawnego. 2 sposoby przekroczenia ...