Podstawowe pojęcia z prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3493
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia z prawa - strona 1 Podstawowe pojęcia z prawa - strona 2 Podstawowe pojęcia z prawa - strona 3

Fragment notatki:

PAŃSTWO - Organizacja, która ma charakter polityczny. Skupia ogół członków społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium. Występuje aparat władzy; władza chce osiągnąć zamierzony cel.
PRAWO - Jest nieodzownym elementem państwa.
TYPY PAŃSTW; historyczny kontekst:
NIEWOLNICZE - prawo z tym związane ( nierówność społeczna )
- Panowie, Obywatele Rzymu I PÓŁKA
- Żony Panów, Obywateli II PÓŁKA
- „Mówiące Rzeczy” Niewolnicy III PÓŁKA
FEUDALNE - prawo państwa ( nierówność społeczna ) do połowy XIX wieku.- Pan feudalny I PÓŁKA- Chłop pańszczyźniany II PÓŁKA
- Osoba przypisana do ziemi Pana III PÓŁKA
TOTALITARNE - System prawa. Prawa człowieka są zdominowane przez określoną ideologię. Brak poszanowania praw człowieka. Nie ma wolności jednostki. Represja. Życie jest sterowane i kontrolowane.
DEMOKRATYCZNE - ( konstytucyjne ) Obywatele sprawują rządy, zasada większości, wolności słowa; jednostki.
1776 - Moment zwrotny w ewolucji prawa. Ogłoszono Deklaracje Niepodległości - Równość wszystkich obywateli.
1789 - Ogłoszono Deklaracje Praw Człowieka i Obywatela. Pierwszy dokument europejski mówiący o równości.
1791 - Ogłoszono Konstytucję III Maja. Budowa dokumentu podobna do Deklaracji Stanów Zjednoczonych
Prawo w znaczeniu przedmiotowym to jest ogół norm.
NORMA - dopuszczalny zakres czegoś.
Typy norm:
OBYCZAJOWA - zasady postępowania w różnych sytuacjach życia codziennego wytworzone w pewnym środowisku społecznym, na określonym terytorium
MORALNA - zasady postępowania w różnych sytuacjach życia codziennego; opiera się na ocenie czynów jako dobre lub złe
RELIGIJNA - normy stworzone przez Boga lub organizacje kościelne lub związki wyznaniowe
Tworzenie normy prawnej powinny uwzględnić normy obyczajowe, moralne oraz religijne. Nie mogą się wykreślać między sobą.
NORMA PRAWNA -zasady postępowania w określonej sytuacji wyznaczone bądź determinowane literą prawa obowiązującego. NORMY PRAWNE:
Rodzaje norm prawnych, które są rezultatem działalności właściwych organów władzy i administracji państwowej. Część norm jest ustanowiona przez Państwo ( Sejm, Senat, Premiera, Prezydenta, Ministrów )
Rodzaj norm prawnych ustanowionych przez państwo: Uznajemy ( Państwo ) normy ( np. Unia ) nabyte ( norma międzynarodowa )
Reguły podniesione do rangi prawa
BUDOWA NORMY PRAWNEJ
H - HIPOTEZA - Określa się stan faktyczny ( sytuacje ) D - Dyspozycja - Ustala jak powinien zachowywać się podmiot w określonej sytuacji
S - Sankcja ( Dolegliwość ) - Która wynika z zachowania się niezgodnego z dyspozycją normy prawnej
STOSUNKI PRAWNE:
Stosunek społeczny staje się prawnym, kiedy dotyczy normy prawnej. Stosunek prawny jest kwalifikowaną formą stosunku społecznego.


(…)

… formuły. Uprawnienie - ma miejsce wówczas, gdy dyspozycje wyznacza podmiotowi stosunek prawny, możność zachowania się w określony sposób.
Obowiązek - dyspozycja normy prawnej wyznacza adresatowi KONIECZNOŚĆ jednego i tylko jednego sposobu zachowywania się
Zdarzenie prawne ( fakt prawny ) - musi wystąpić wydarzenie faktyczne, z którym norma prawna łączy skutki prawne
Rodzaje skutków prawnych: powstanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz