Prawo karne-aspekty działąnia w administracji publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne-aspekty działąnia w administracji publicznej - strona 1 Prawo karne-aspekty działąnia w administracji publicznej - strona 2 Prawo karne-aspekty działąnia w administracji publicznej - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO KARNE - ASPEKTY DZIAŁANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kodeks Karny/ Postępowanie Karne
Ustawa o egzekucji i postępowanie przed sądami
Prawo karne- aspekty AP w treści programowej: Ogólna charakterystyka prawa karnego
Źródła prawa karnego
Pojęcie odpowiedzialności karnej
Struktura przestępstwa
Przesłanki odpowiedzialności karnej
Formy stawialne i zjawiskowe przestępstwa Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państw i samorządu terytorialnego
Ogólna charakterystyka prawa karnego: Prawo karne to zespół norm prawnych, którego głównym zadaniem jest ochrona dóbr społecznych przed czynami szczególnie nie pożądanymi. Za pomocą specjalnych środków stosowanych wobec sprawców tych czynów. Czynny szczególnie niepożądane: To przestępstwa którymi są zbrodnie i występki jak też wykroczenie oraz przewinienia dyscyplinarne.
Rozróżnia się w strukturze prawa karnego: Prawo karne materialne Prawo karne procesowe Prawo karne wykonawcze Prawo karne materialne- określa jakie czyny są zabronione pod groźbą kary i jakie za nie grożą kary ewentualnie inne środki penalne oraz zasady odpowiedzialności karnej. Np. działania w stanie nietrzeźwości, niepoczytalność przy dokonywaniu czynu zabronionego w obronie koniecznej
Prawo karne procesowe- są to przepisy regulujące postepowanie karne w szczególności obejmują statykę procesu. To są zasady i przesłanki procesowe, prawa i obowiązki organów procesowych i stron oraz dynamikę procesową. To są normy regulujące subwencję i sposób przeprowadzenia czynności procesowych w poszczególnych stadiach procesu, Rodzaje wydawanych rozstrzygnięć oraz środki ich prawnej kontroli. (Dynamika- przesłuchanie, doprowadzenie świadka koronnego itp.)
Prawo karne wykonawcze - przepisy regulujące zasady i warunki wykonywania kar oraz środków karnych, oraz środków karnych; oraz środków zabezpieczających. Podziałem prawa karnego wykonawczego jest prawo penitencjarne , którego przedstawiciele zajmują się w szczególności zagadnieniami związanymi z wykonywaniem kary pozbawienia wolności.
Podział prawa karnego może być dokonywane w z punktu widzenia stopnia społecznej szkodliwości czynów zabronionych. Na tej podstawie możemy wyróżnić:
Prawo karne przestępstw
Prawo karne wykroczeń
Prawo karne dyscyplinarne
Ze względu na adresata norm prawa karnego prawo to dzielimy na:
Prawo karne powszechne
Prawo karne szczególne
Adresatami norm prawa powszechnego są wszyscy ludzie. Oznacza to, że przestępstwa i wykroczenia unormowane prawem karnym powszechnym w zasadzie może popełnić każdy. W przypadku prawa szczególnego krąg adresatów jest ograniczonych do pewnych kategorii osób.


(…)

… i wykroczenia unormowane prawem karnym powszechnym w zasadzie może popełnić każdy. W przypadku prawa szczególnego krąg adresatów jest ograniczonych do pewnych kategorii osób.
Do prawa karnego szczególnie zaliczamy:
Prawo karne skarbowe- obejmuje przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe skierowane przeciwko interesowi finansowego państwa jednostkach samorządu terytorialnego lub wspólnot europejskich…
… kary za różnego naruszenia obowiązku właściwe dla danego zawodu. Nazywany przewinieniem dyscyplinarnym.
Odrębna pozycją w zakresie polskiego prawa karnego zajmuje prawo wykroczeń, które reguluje odpowiedzialność karną za mniejsze czyny zabronione.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz