Józef z Arymatei

Historia miecza - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia uzbrojeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

z legendy o królu Arturze. Na białym polu tej tarczy widnieć miał czerwony krzyż 1 naznaczony krwią Józefa...

Refleksja historyczno-teologiczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

. Pierwszorzędnym świadkiem grobu Jezusowego w Jerozolimie był Józef z Arymatei, faryzeusz i członek sanhedrynu...

Wiarygodność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1554

. Po szabacie Józef z Arymatei zabrał ciało i pogrzebał na dobre. Gdy kobiety przyszły na miejsce pierwotnego...

Renesans cz 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1848

Matki Boskiej, Marii Magdaleny i św. Jana lub Józefa z Arymatei. Obraz jest niemal monochromatyczny...

Dzieje Palestyny od 40r. p.n.e. do 44 r.n.e.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1757

i par.). Prośba Józefa z Arymatei o wydanie ciała Jezusa wyrażona jest trzykrotnie tymi samymi słowami...

Apologia - obszerne opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1820

PRZEDMOWA inni wyznają swoiście rozumiany pluralizm - równość wszystkich poglądów (anything goes, P. Feyerabend). W tym kontekście dyscyplinę uzasadniającą wiarę, wskazującą prawdę ostateczną w Jezusie Chrystusie uważa się za odległą od ducha czasu, a teolog fundamentalny nierzadko jest traktowa...

Leksykon symboli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1414

Leksykon symboli 1000 haseł 450 ilustracj Tytuł oryginału: Herder Lexikon. Symbole. © Verlag Herder Freiburg im Breisgau 1978, 1990 © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo ROK Corporation SA, Warszawa 1991 Redaktor prowadzący Roman Jarosinski Redaktor techniczny Grzegorz Bączkowski ...