Wykład - chrześcijaństwo w latach 151-210

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - chrześcijaństwo w latach 151-210 - strona 1 Wykład - chrześcijaństwo w latach 151-210 - strona 2 Wykład - chrześcijaństwo w latach 151-210 - strona 3

Fragment notatki:

chrześcijaństwo w latach 151- 210
1. Wprowadzenie.
*210 r - zamyka czas sporu z gnostycyzmem i kończy działalnośc Ireneusza biskupa Lyonu - największego teologa II wieku i Tertuliana.
*odłączenie chrześcijaństwa od Palestyny i zerwanie więzów z judaizmem
*walka z gnostycyzmem - kryzys tożsamości chrześcijaństwa
*dopracowanie koncepcji depozytu wiary, kryterium ortodoksji i domkniecie kanonu NT
*dopracowanie struktur organizacyjnych Kościoła (gmina, stosunki miedzy biskupami - kontrowersje wokół daty święcenia Wielkanocy, szacunek dla biskupa Rzymu)
*ubogacenie ceremonii
*niezmieniona sytuacja prawna chrześcijan -na porządku dziennym procesy i skazywanie ich na ciezkie kary
*czas apologii chrześcijańskich Justyna, Tertuliana i Orygenesa
*pojawiają się obok dzieł greckich, traktaty łacińskie - narodziny teologii po łacinie
2. Struktura organizacyjna.
a. Stosunek Kościoła rzymskiego do innych kościołów lokalnych
*Euzebiusz z Cezarei - Rzym wysyła zapomogi dla potrzebujących do innych miast
b. Stosunki między biskupem Rzymu a innymi biskupami
*Euzebiusz z Cezarei
- Kościoły Azji (Polikrates) - Wielkanoc 14 dnia księżyca, obojętnie jaki byłby to dzień tygodnia. Odbywały się w tej sprawie synody, reszta Kościołów twierdziła, że Wielkanoc można obchodzić tylko w niedzielę.
- Polikrates w liście do Wiktora biskupa Rzymu pisze, że trzyma się tradycji swoich ojców
- Wiktor z tego powodu odcina Kościoły azjatyckie, jako innowiercze
- Takie surowe postawienie sprawy nie spodobało się innym biskupom
- Ireneusz (z Galii) potwierdza, że Wielkanoc należy czcić w niedziele, ale apeluje o nie odcinanie Kościołów azjatyckich
c. Szczególna rola Kościoła rzymskiego
*Św. Ireneusz biskup Vienny i Lyonu
- Kościół w Rzymie - największy, najstarszy, wszystkim znany, założony przez 2 najchwalebniejszych apostołów Piotra i Pawła, jest strażnikiem prawdy
- Każdy Kościół musi się z nim zgadzać, bo jest dzierżycielem tradycji apostolskiej w najczystszej formie
- najpierw trzeba się zgadzac z Rzymem, a potem ewentualnie badać coś na własną rękę, przy pomocy nauczyciela, współbrata
- będąc heretykiem, nie można być chrześcijaninem 3. Kult.
a. Chrzest .
*Justyn Apologeta (IIw)
- chrzest + wspólna modlitwa za oświeconego i za wszystkich (by otrzymac łaskę pełnienia dobrych uczynków i życia wiecznego) + pocałunek pokoju + eucharystia (chleb i woda zmieszana z winem w imię ojca i syna i ducha św.) + modlitwa dziękczynienia + AMEN, potem diakoni rozdaja każdemu cząstkę chleba eucharystycznego, wina i wody.


(…)

… z krzyża - godzina 9, zabłysło słońce
- oddanie ciała Józefowi z Arymatei, który złożył Go w grobie
- Żydzi biją się w piersi, widzą swój błąd, przepowiadają koniec Jerozolimy
- Piotr i apostołowie smucą się, poszczą i płaczą, bo żydzi uznali ich za ludzi którzy spalą Jerozolime
- faryzeusze proszą Piłata i straż przy grobie Jezusa, bo uczniowie go nie wykradli i nie mówili wzburzonemu i tak tłumowi…
…. do Kolosa 5. do Galatów 6. do Tesaloniczan 7. do Rzymian (po 2 listy do Koryntian i Tesaloniczan) + listy do Filemona, Tytusa i 2 do Tymoteusza. - List do Laodycejczyków i Aleksandryjczyków (?)
- Listy Judy i 2 Jana
- Apokalipsa Jana i czasem Piotra
- Pasterz Hermasa (można czytać, ale nie podawać ludowi w Kościele)
Brak listy do Hebrajczyków, Listu Jakuba, 2 Piotra i 1 Jana
*Ireneusz
- Ebionici - tylko Ew…
… i piątki Wielkiego Postu
- modlić należy się o każdej porze i na każdym miejscu. Czas sprzyjający modlitwie, to godziny: 3, 6, 9 - modlić należy się też na początku i końcu dnia, przed posiłkiem i kąpielą, z gośćmi
- gorliwi: modlą się z dodatkiem psalmów i alleluja
4. Doktryna
a. gnostycyzm - doktryna nieortodoksyjna
*Hipostaza archontów, Nag Hammadi
- Obraz odwiecznego odbijał się w wodach, moce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz