Pasterz Hermasa

note /search

Sakrament pokuty i pojednania

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1708

praktyki pokutnej pochodzą już z przełomu I i II w (pism Klemensa Rzymskiego lub np. Pasterz Hermasa...

Liturgia sakramentów świętych - pojęcie i historia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1428

SKRYPT Z LITURGII SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH Wiadomości wstępne: Człowiek żyje w świeckim świecie, ale ten świat ma również odniesienie do Boga. Prawidłową relację między tym świeckim światem a Bogiem stwarza tajemnicza jakość zwana łaską, udzielaną przez Boga stale, lecz w odniesieniu do świata w spos...

Apologia - obszerne opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1932

PRZEDMOWA inni wyznają swoiście rozumiany pluralizm - równość wszystkich poglądów (anything goes, P. Feyerabend). W tym kontekście dyscyplinę uzasadniającą wiarę, wskazującą prawdę ostateczną w Jezusie Chrystusie uważa się za odległą od ducha czasu, a teolog fundamentalny nierzadko jest traktowa...