Wykład - chrześcijaństwo do roku 150

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - chrześcijaństwo do roku 150 - strona 1 Wykład - chrześcijaństwo do roku 150 - strona 2 Wykład - chrześcijaństwo do roku 150 - strona 3

Fragment notatki:

chrześcijaństwo do roku 150.
1. Wprowadzenie.
*49 r. - Piotr - przepisy Tory nie obowiązują nowochrzczeńców nie żydów - chrześcijaństwo jako religia uniwersalistyczna.
* do roku 100 ostateczna redakcja ksiąg NT
*nowy kult=chrzest, nakładanie rąk, eucharystia, swiecenie niedzieli, wlasne modlitwy, inna koncepcja pobożności (dużo tez z judaizmu)
*pierwsze 2 pokolenia chrześcijan nie widzialy sprzeczności miedzy ST a NT
*kiepskie stosunki z Synagogą: uważani za odszczepieńców
*kiepskie stosunki z cesarstwem: uważani za niewykształconych prostaków, żydów hołdujących zbrodniczym zabobonom. Niechęć grekow i rzymian do ich obyczajów, lekceważenia tradycji przodków.
2. Struktura organizacyjna
a. gminy - kościoły lokalne
*Dzieje Apostolskie - wspólnota, wszystko mieli wspólne (sprzedawanie majątków osobistych i oddawanie pieniędzy do wspolnej kasy, z której wszystkim rozdzielane było po równo), codzienne wspólne przebywanie w świątyni, w kryzgankach Salomona.
-Tesalonika, Korynt, Galacja, Filippi, Kolosy, Rzym - pierwsze dzierży miejsce, Efez azjatycki, Magnezja nad Majandrem, Tralle azjatyckie, Filadelfia azjatycka, Smyrna azjatycka.
b. Hierarchia religijna gminy.
*I list Pawła do Tymoteusza - biskup i prezbiter
Biskup - nienaganny, mąż 1 żony, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie pijacy za dużo, opanowany, sprawiedliwy, nie chciwy, dobrze rządzący własnym domem i dobrze wychowujący swoje dzieci, doświadczony - a nie świeżo ochrzczony, majacy dobrą opinię.
Diakon - nie obłudni, nie chciwi, nie pijący za dużo, mają być najpierw poddawani próbie, mężowie 1 żony, dobrze rządzący dziećmi i domami
*I list do Tytusa
Prezbiter - w każdym mieście, nienaganny, mąż 1 żony, mający wierzące dzieci
*Dzieje Apostolskie
7 mężów do rozdawania jałmużny - wybrani na polecenie apostołów, zajmujący się praktycznym wymiarem służby Bogu, by apostołowie mogli bez ograniczeń nauczać, ludzie odznaczający się dobrą sławą, pełni Ducha i mądrości
*Pasterz Hermasa - apostołowie, biskupi, nauczyciele, diakoni jako spojone kamienie wieży, mają się zawsze ze sobą zgadzać, jeden ma zważać na drugiego. *List Polikarpa do Filipensów - zalecenia moralne
Diakoni - bez zmazy, nie obłudni, nie chciwi, miłosierni, gorliwi, powściągliwi.
Prezbiterzy - miłosierni, mają nawracać, doglądać chorych, tłumic w sobie gniew i stronniczość, trzymac się z dala od niesprawiedliwości.
c. Członkowie gminy wobec przełożonych
*List Pawła do Hebrajczyków - posłuszeństwo i naśladownictwo nauczycieli przełożonych


(…)

… też) upada na kolana lub wchodzi na dach i modli się, Kościół modli się za piotra gdy ten jest w wiezieniu.
*Nauka 12 apostołów
- Ojcze Nasz…(w naszej wersji) 3 razy dziennie
*Ignacy Antiocheński
- modlitwa za innych ludzi, by się nawrócili
- modlitwa za wszystkich świętych, królów, prześladowców, nieprzyjaciół
d. Dzień Pański
*List Barnaby
- należy obchodzić nie szabat, ale dzień ósmy, w którym zmartwychwstał Jezus
*Ignacy Antiocheński
- zamiast szabatu czczony ma być Dzień Pański - kiedy poczeło się zycie ludzi przez śmierć Jezusa
*Nauka 12 apostołów
- w Dzień Pański należy się gromadzić, łamać chleb, wyspowiadać się i czynić dziękczyń nienie.
e. Post
* Nauka 12 apostołów - posty w środy i piątki
* List Barnaby
- moralny i duchowy wymiar postu - w poście nie chodzi o samoponiżanie…
… Pańskiej
- kto spozywa chleb lub pije kielich pańskie niegodnie winnym staje się ciała i krwi pańskiej
*Dzieje Apostolskie
- pierwszy dzien po szabacie - łamanie chleba - Eutych spadł z okna - Paweł go ożywił.
*Nauka 12 Apostolów
- modły dziękczynne za Kielich i za Łamany chleb i inne modły liturgiczne po „nasyceniu”
- tylko ochrzczeni mogą spozywać wino i chleb *Ignacy Antiocheński
- duża moc modlitwy…
…, by nie uznano, że jest odszczepieńcem)
*Św. Paweł List do Rzymian, Koryntian, - obrzezanie wartościowe, jeśli przestrzega się reszty zaleceń Prawa, jeśli nie - obrzezanie jest bezwartościowe, na nic nie wpływa
- prawdziwa wiara jest wewnątrz człowieka, ważniejsze jest przestrzeganie przykazań niż zewnętrzne znaki. (ważniejsze „obrzezanie duchowe”)
Do Galatów
- obrzezanie zobowiązuje do przestrzegania przepisów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz