Chrześcijaństwo

note /search

Wykład - chrześcijaństwo w latach 314-295

  • Uniwersytet Warszawski
  • Chrześcijaństwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

chrześcijaństwo w latach 314 - 395 1. Wprowadzenie. *395 - umiera cesarz Teodozjusz Wielki, dzieli cesarstwo na wschodnie i zachodnie, wydaje dekrety likwidujące kulty pogańskie - chrześcijaństwo religią panujacą *cesarze od Konstantyna Wielkiego wchodzą w spory doktrynalne i dotyczące hierarchii...

Wykład - chrześcijaństwo do roku 150

  • Uniwersytet Warszawski
  • Chrześcijaństwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

chrześcijaństwo do roku 150. 1. Wprowadzenie. *49 r. - Piotr - przepisy Tory nie obowiązują nowochrzczeńców nie żydów - chrześcijaństwo jako religia uniwersalistyczna. * do roku 100 ostateczna redakcja ksiąg NT *nowy kult=chrzest, nakładanie rąk, eucharystia, swiecenie niedzieli, wlasne modlitwy...

Wykład - chrześcijaństwo w latach 151-210

  • Uniwersytet Warszawski
  • Chrześcijaństwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

chrześcijaństwo w latach 151- 210 1. Wprowadzenie. *210 r - zamyka czas sporu z gnostycyzmem i kończy działalnośc Ireneusza biskupa Lyonu - największego teologa II wieku i Tertuliana. ...

Wykład - chrześcijaństwo w latach 396-500

  • Uniwersytet Warszawski
  • Chrześcijaństwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

chrześcijaństwo w latach 396 - 500 1. Wprowadzenie. * całkowita likwidacja pogaństwa na terenie dawnego imperium - brak wroga zewnętrznego ale, pręznie rozwijał się arianizm wśród plemion germańskich (Wizygoci, Ostrogoci, Wandalowie), stał się ich religią narodową - w VI w. zbrojna walka z nimi. ...

Wykład - chrześcijaństwo w latach 211-313

  • Uniwersytet Warszawski
  • Chrześcijaństwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

chrześcijaństwo w latach 211 - 313 1. Wprowadzenie * 313 - edykt mediolański - koniec prześladowań (od 250 r za cesarza Decjusza w całym cesartwie, apogeum za Dioklecjana 284 - 305) * różne postawy wobec prześladowań, problem: jeśli ktoś zaparł się wiary czy przyjmować go powrotem do gminy? * bud...