wykład - chrześcijaństwo w latach 314-295

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - chrześcijaństwo w latach 314-295 - strona 1 wykład - chrześcijaństwo w latach 314-295 - strona 2 wykład - chrześcijaństwo w latach 314-295 - strona 3

Fragment notatki:

chrześcijaństwo w latach 314 - 395
1. Wprowadzenie.
*395 - umiera cesarz Teodozjusz Wielki, dzieli cesarstwo na wschodnie i zachodnie, wydaje dekrety likwidujące kulty pogańskie - chrześcijaństwo religią panujacą
*cesarze od Konstantyna Wielkiego wchodzą w spory doktrynalne i dotyczące hierarchii - chcą być strażnikami integralności Kościoła
*panująca rola chrześć. Sprawiła, że nie wszyscy przyjmujący chrzest robili to z religijnych powodów - osłabnienie dynamiki wewn. Kościoła
* cesarze staraja się by religia przeniknęła do sfer zycia prywatnego i społecznego
*pojawienie się arianizmu - cesarze przejściowo udzielali mu wsparcia
*sobór w Nicei 325 r - sprawa arianizmu
*sobór w Konstantynopolu 381 - sprawa macedonianizmu odmawiającego boskości Duchowi Św.
*Grzegorz z Nazjanzu, Ambroży, Augustyn
*dużo przekazów nt.kultu - sobory określają warunki udzielania sakramentów, ojcowie kościoła je komentują i objaśniają ich sens
*zapiski Eterii z pielgrzymki w 384 r. - relacja o świetach w Jerozolimie
*budowanie obszernych bazylik
*formowanie się wspólnot mniszych, a także samotni pustelnicy
*zaniepokojenie ojców kościoła rozległością władzy cesarskiej
2. Struktura organizacyjna.
a. Przepisy dotyczące zwierzchników gmin i ich współpracowników
*Sobór w Nicei
- zakaz wyswiecania samookaleczonych, nowoochrzczonych pogan
- zakaz mieszkania duchownych z kobietą (oprócz matki, siostry, ciotki)
- musi być zgoda wszystkich biskupów eparchii na nowego biskupa (obecnych przynajmniej 3 z zezwoleniem nieobecnych, potwierdzenia prawnego dokonuje metropolita)
- konieczność pomyślnego przejścia okresu próbnego
- duchowni mają zostać w swoich pierwotnych Kościołach
b. Problem zwierzchności jurysdykcyjnej
*Sobór w Nicei
- zwierzchnia jurysdykcja biskupa Aleksandrii i Rzymu, honorowe pierwszeństwo ma Jerozolima
*Sobór w Konstantynopolu
- biskupi mają respektować granice Kościołów, trzymać się swoich
- biskup Aleksandrii - zajmuje się tylko sprawami Egiptu
- biskupi nie powinni opuszczac swych diecezji np. by udzielac świecen, chyba, że są wzywani
- biskup Konstantynopola - ma honorowe starszeństwo po biskupie Rzymu bo Konstantynopol jest Nowym II Rzymem
c. Wykluczenie z kościelnej społeczności
*Sobór w Nicei
- kto został ekskomunikowany przez 1 nie może być przyjęty przez innych (chyba, że biskup wydał taki wyrok np. z przekory, nienawiści osobistej - by to zbadać w każdej prowincji 2 razy w roku zwoływać synod wszystkich biskupów prowincji. 1. przed Wielkim Postem, 2. na jesieni)


(…)

… wszystkich biskupów prowincji. 1. przed Wielkim Postem, 2. na jesieni)
- pobłażliwość wobec upadłych, pokuta przez 3 lata z pokutnikami słuchającymi i 7 lat z klęczącymi, potem przez 2 lata mogą się modlic z wiernymi, ale nie mogą brac udziału w ofierze.
*Św. Bazyli
- aborcja = zabójstwo (czy płód ukształtowany czy jeszcze nie?) - 10 lat pokuty, przy czym ważny sposób pokuty, a nie czas
- pokuta za powtórne małżeństwo - 1 rok za drugie, 5 lat za trzecie
- heretycy wyznający skruche na łożu śmierci - przyjeci do wspólnoty, jeśli skrucha prawdziwa
- dożywotnie wykluczenie homoseksualistów, zoofilii, zabójców, cudzołożników, bałwochwalców (jeśli nieświadomie popełnione - 30 lat pokuty i przyjeci)
- za mimowolne zabójstwo - 11 lat pokuty, za zabójstwo np. na wojnie - 3 lata
- nierządnicy - 4 lata pokuty
- duchowni za grzech smietelny pozbawieni godności, ale nie wykluczeni ze wspólnoty
- zabójstwo, guślarstwo, kazirodztwo + skrucha = 20 lat pokuty
- krzywoprzysięstwo, zbeszczeszczenie grobu - 10 lat wykluczenia
- wyparcie się Chrystusa - pokuta przez całe życie, na łozu śmierci może przyjąć sakrament
- można zmniejszyc kare, jeśli pokutnik jest wyjątkowo gorliwy
- jeśli ktos nie uznaje swojej winy i nie pokutuje…

- kontrola czy praca została należycie wykonana - przełożeni domów
- na pogrzeb krewnego tylko za zgodą ojca klasztoru
- poza dom udają się tylko parami
- zakaz rozmowy o rzeczach swieckich podczas pracy
- nie wolno wchodzic co cudzego pokoju bez zgody starszego
- nie wolno pracować bez zgody starszego
- jest możliwe odejście z zakonu, pokuta i powrót, ale już na inne miejsce
- nowoprzybyły, zgadza…
… pokuta
- życie w gromadzie braci zakonnych lepsze od samotnego, bo nikt nie jest samowystarczający, nie jest też wskazana samolubność zwiazana z samotnością, trzeba spełniać przykazanie miłości bliźniego, a nie nastawiac się na własną doskonałość. - Człowiek osamotniony traci ostrość widzenia swoich grzechów, bo nikt go nie upomina
- łatwiej wykonywac przykazania razem niż samemu
- życie pustelnicze…
…, o 8 zbiórka w kościele na Golgocie - kazania, hymny itp. Potem wszyscy spiewając do Anastasis gdzie o 6 konczy się nabożeństwo
- Ofiarowanie - 40 dzien po epifanii, procesja do Anastasis, ewangelia o przyniesieniu Jezusa do świątyni, odprawiana Msza.
- Wielki Post - eortae (czterdziestnica) - 8 tygodni przed Wielkanocą (bo nie posci się w soboty i niedziele oprocz wigili paschy). Hebdomadarze…
… się na Syjon, potem odpoczywają w domach. Biskup zasiada na katedrze na Golgocie, przed nim nakryty stół, diakoni przynoszą skrzynke z drzewem z krzyża i kłądą je na stole razem z tablicą, bickup podnosi drzewo, a wierni podchodza i całują je, ale nie dotykają rękami. Potem zbieraja się pod krzyzem i przez 3 godziny czytają lekcje, o tym że wszystko zostało zapowiedziane, wzbudza to duże emocje, potem…
…. Trójca w oczach teologów
*Grzegorz z Nazjanzu (IVw)
- chrześcijaństwo - monoteizm opierający się na równej naturze, harmonijnej woli, tożsamości działania i wspólnocie istot stworzonych
- na początku Boska Jednia przeszła w Trójce: Ojciec, Syn i Duch św. (przeciw emanacjonizmowi)
- Ojciec: rodziciel i twórca (ale nie cielesny, czasowy i zmienny), Syn: zrodzony, Duch: „pochodzi”
- Trójca istnieje odkąd…
… nawet do tego dąrzyć. - istnieje różnica między niezrodzonością a istotą Boga
*Św. Ambroży
- Bóg i Syn mają jedną istotę, obaj istnieją odwiecznie - słowo czyli syn zawsze istniało w Ojcu, za pośrednictwem Słowa słyszymy, że Bóg istnieje
- Bóg jest bezcielesny, nie posiada materialnego słowa
h. polemika z manicheizmem
* Św. Augustyn
- manichejczycy uważają, że zło na świecie pochodzi od Boga, należy do Jego natury…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz