Wykład - chrześcijaństwo w latach 396-500

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - chrześcijaństwo w latach 396-500 - strona 1 Wykład - chrześcijaństwo w latach 396-500 - strona 2 Wykład - chrześcijaństwo w latach 396-500 - strona 3

Fragment notatki:

chrześcijaństwo w latach 396 - 500
1. Wprowadzenie.
* całkowita likwidacja pogaństwa na terenie dawnego imperium - brak wroga zewnętrznego ale, pręznie rozwijał się arianizm wśród plemion germańskich (Wizygoci, Ostrogoci, Wandalowie), stał się ich religią narodową - w VI w. zbrojna walka z nimi.
* wróg wewnętrzny - procesy dezintegracji w Kościele
* arianie i donatyści (zwolennicy biskupa Kartaginy Donata, gł. W Afryce płn. Do VII w)
* nestorianizm potepiony na soborze w Efezie 431 - przeciwnikiem nestorianizmu Cyryl
*monofizytyzm - potępiony na soborze chalcedońskim 451
* sobór chalcedoński - wyodrębnienie się kościoła koptyjskiego, etiopskiego, syryjskiego (jakobickiego), armeńskiego, zarzewie schizmy wschodniej (przyznanie prymatu, równego papieżowi, biskupowi Konstantynopola nad biskupami Aleksandrii i Antiochii)
*zwierzchność papieża nad cesarzami bizantyjskimi
*reguła zakonna św. Augustyna
*poddanie klasztorów pod jurysdykcje biskupa danej diecezji
*anafora eucharystyczna Cyryla Aleksandryjskiego (reprezentuje aleksandryjski ryt liturgiczny. Jest jeszcze antiocheński, rzymski i bizantyjski)
*Augustyn - o woli, łasce, predestynacji
2. Struktura organizacyjna.
a. Prawa i obowiązki biskupów
*Sobór w Efezie 431
- poszczególni biskupi mają zarządzać tylko własnymi eparchiami
*Sobór w Chalcedonie 451
- zakaz symonii - wyświecania i sprzedawania łaski za pieniądze, grozi utratą godności
- parafie sporne należy zostawić pod jurysdykcją rządzących nimi biskupów, jeśli w ciagu 30 lat wybuchł spór można iść ze sprawą do synodu prowincji, a potem do patriarchatu Konstantynopola
- biskupi zbierają się 2 razy do roku, jeśli ktos się nie stawi bez ważnych powodów, trzeba go upomniec
- sakry biskupiej udziela się co 3 miesiące (by metropolici się nie ociągali)
- dochody Kościoła przechowuje ekonom, a nie biskup
b. Kler niższych stopni
* Sobór w Chalcedonie 451
- nie wolno wyswiecac kapłanów nie przeznaczonych do danej diecezji lub klasztoru, jeśli tak się stało,swiecenie jest nieważne.Przy swieceniu każdy musi mieć wyznaczone swoje miejsce.
- duchowni nie mogą pełnić służby wojskowej lub cywilnej
- duchowni nie mogą zwracac się do trybunału swieckiego i ignorowac swojego biskupa
- duchowny może należeć do kościoła w tylko 1 mieście
- lektorzy i dochowni aby sprawowac funkcje w innym mieście musza mieć list polecający od swojego biskupa
- lektorom i kantorom nie wolno żenic się z heretyczkami. Jeśli to już się stalo i są dzieci ochrzczone po heretycku należy dopuścić je do komunii w Kościele. Chociaż nie powinno się w ogole dopuścić do chrztu heretyckiego.


(…)

…, ale nie wolno im znaczyć czoła. b. Namaszczenie chorych
* List Innocentego I 416
- chorzy mogą być namaszczenia olejem przygotowanym przez biskupa, nie tylko przez kapłanów, ale przez każdego wierzącego. Biskup jeśli chce też może to zrobić.
- Nie można namaszczać pokutujących, bo jest to sakrament.
- namaszczenie chorych odpuszcza grzechy chorego i wybawia go
c. Ceremoniał święcenia biskupów, kapłanów…
…, bo ma on swiecką władzę od Boga
- posłuszeństwo papieżowi
*Traktat papieża Gelazego 496
- po przyjściu Chrystusa - prawdziwego Króla i Arcykapłana - król był tylko królem, a arcykapłan arcykapłanem - tak funkcje obu władz rozdzielił Chrystus
- cesarze potrzebują kapłanów do zbawienia, a kapłani mają stosowac się do zarządzeń cesraksich w sprawach ziemskich
- należy ostudzis swe ambicje do zagraniania nie swojego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz