Izokwanta - strona 12

MIKROekonomia SUM UEK

 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4970

Izokwanty i izokoszty Izokwanta (krzywa jednakowego produktu) - przedstawia możliwe kombinacje 2...

Mikroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Walentyna Kwiatkowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 8421

Sporządzona na wykładach pani prof. dr hab. Walentyny Kwiatkowskiej. Notatka zawiera szereg informacji takich jak: produkcja, kapitał, zasoby ludzkie, zasoby naturalne, kooperacja. Tłumaczy wiele kwestii: prawo własności, ograniczoności, cechy gospodarki rynkowej. Jasno przedstawia wszelkie zag...

Mikroekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

produkcji uzyskujemy tzw. izokwanty produkcji: Każda kombinacja kapitału (K) i pracy (L) daje...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

produkcji, substytucja czynników; Krzywe jednakowego produktu - izokwanty; Prawo malejących przychodów...

Ekonomia matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 707
Wyświetleń: 11095

produkcji względem skali nakładów. Wyjaśnić pojęcie izokwanty produkcji. O czym informuje krańcowa stopa...

Nieliniowe modele ekonometryczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

, Z > 3 . a) Naszkicuj izokwantę tej funkcji dla Y = 10, ˆ Oszacowano funkcję produkcji Y = 20 ⋅ (1 − b...

Mikroekonomia i Makroekonomia i inne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Krystyna Przybylska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4158

) ilości 2 czynnika (np. maszyn). KSS maleje w miarę posuwania się wzdłuż izokwanty, co oznacza, iż coraz...