Izba celna - strona 13

Wykladziki prawo

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1246

dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych dyrektorzy urzędów morskich dyrektorzy urzędów żeglugi...

Prawo finansowe - skrypt

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsko Białej
  • Prawo finansowe
Pobrań: 497
Wyświetleń: 6314

Zarys ogólny` wyd. 2010 - Andrzej Borodo. Skrypt składa się z 22 stron i porusza zagadnienia takie jak: zagadnienie ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa finansowego, prawo budżetowe państwa, prawo budżetowe samorządu terytorialnego, prawo o wydatkach państwa i samorządu terytorialnego...

Pytania wraz z odpowiedziami z administracji

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Administracja
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2233

...1. Definicja administracji publicznej Ujęcie podmiotowo przedmiotowe: Administracja publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustaw...

Wykład - władze lokalne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Suwereność RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

urzędów probierczych   6)  Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej   7)  Dyrektorzy izb celnych...