Izba Poselska - strona 10

Skrypt - Bardach

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 3101
Wyświetleń: 4340

PODRĘCZNIK BARDACHA CZĘŚĆ I - KRÓLESTWO POLSKIE: I RP ROZDZIAŁ II - MONARCHIA PATRYMONIALNA II. ŹRÓDŁA PRAWA I ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA 9. Polskie prawo zwyczajowe: źródła praktyki - dyplomy książęce potwierdzające czynności prawne osób prywatnych, książęce akty nadania, akty sądowe i prywatne „ Księg...

Renesansowa przebudowa wawelu - opis

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Agnieszka Gryglewska
 • Historia architektury polskiej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3612

są komnaty królewskie. W największej z nich, wykończonej na początku XVI w. Izbie Poselskiej, król przyjmował...

Rodzaje organów państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1456

i Izby Poselskiej. Sejm i sejmiki w sposób istotny ograniczały władzę królewską i doprowadziły...

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1372

Koronnego. Proces ustawodawczy w demokracji szlacheckiej - Izba poselska dyskutowała nad projektami ustaw...

Polskie konstytucje

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1974

izby poselskiej na stanowienie podatków, oraz B. konstytucję z 1578 r. ustanawiającą Trybunał Koronny...

Przywileje szlacheckie

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2163

na sejmie kontynuowała reformę władzy. Ustalone zostały relacje pomiędzy królem, senatem i izbą poselską...

Rzeczpospolita Szlachecka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1232

: Sejm, 2 izbowy, ale są 3 stany sejmujące: izba poselska izba senatorska król Senat: duchowni...

Administracja Centralna Królestwa Polskiego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1162

. Sposób realizacji tej odpowiedzialności wyglądał tak jak w Anglii (impeachment - oskarżała Izba Poselska, a sądził...

Oświecenie w Polsce - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

” sejmu postulował ograniczenie roli możnowładztwa (decydująca rola miałaby przypaść izbie poselskiej...